Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 30. marts 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om foreløbigt regnskab 2019 - Aalborg Kommune
3. Godkendelse af Regnskab 2019 - Borgmesterens Forvaltning
4. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Borgmesterens Forvaltning 2019.
5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2019 til budget 2020, drift. Borgmesterens Forvaltning. Tilllægsbevilling 2020.
6. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2019 til budget 2020, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2020.
7. Godkendelse af tegningsbemyndigelse 2020
8. Godkendelse af etablering af Destination Nord
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.054 og lokalplan 1-2-121 Boliger mm. Kummerowsvej, Nørresundby Midtby (1. forelæggelse)
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.055 og Lokalplan 1-2-123 Rekreativ formål, Syrestien, Nørresundby Midtby (1. forelæggelse)
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.068 og Lokalplan 4-1-123 Boliger, Riishøjsvej, Vejgård (1. forelæggelse)
12. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.033 og Lokalplan 3-3-115 Boliger og erhverv, Bygaden 20-22, Hasseris (1. forelæggelse)
13. Godkendelse af Lokalplan 1-1-138 Boliger, Brohuset, Godsbanearealet, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
14. Godkendelse af Kommunegaranti i forbindelse med konvertering af lån for Himmerland Boligforening afd. 67, Børnehave på Blåkildevej
15. Godkendelse af Kvalitetsrapport 2020 på skoleområdet
16. Eventuelt
17. Godkendelse af referat
18. Drøftelse af aftale mellem KL og Regeringen af 26. marts 2020
19. Underskriftsside

Tilmeld dig magistratens dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.