Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 3. februar 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af høringssvar til regional udviklingsstrategi
3. Drøftelse af udkast til Kulturpolitik 2020
Bilag til punkt 3
 
4. Godkendelse af tegningsbemyndigelse 2020.
5. Godkendelse af tilmelding af virksomheden Aalborg Kommune til Aalborg Alliancen som arbejdsgiver
6. Godkendelse af officiel deltagelse i Ungdomslegene i Rendsburg 2020
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.028 og Lokalplan 6-6-105 Restrup Kærvej, St. Restrup, Landområde Sydvest (1. forelæggelse)
8. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.049 og Lokalplan 1-2-118 Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (2. forelæggelse)
9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.032 og Lokalplan 4-1-110 Techcollege, Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej (2. forelæggelse)
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.060 og Lokalplan 4-2-117 Bolig og erhverv, Gammel Gugvej, Grønlandskvarteret (2. forelæggelse)
11. Godkendelse af Lokalplan 5-2-113 Erhverv, Følfodvej, Vodskov (1. forelæggelse)
12. Godkendelse af Lokalplan 6-1-112 Boliger Tingstedet Svenstrup (1. forelæggelse)
13. Godkendelse af Lokalplan 1-4-114 Boliger, Østre Havnepromenade, Ø-gadekvarteret (2. forelæggelse)
14. Godkendelse af skema A for helhedsplanen for Alabu Bolig afd. 18, Umanakvej
Bilag til punkt 14
 
15. Godkendelse af ansøgning om fortsat kombineret udlejning i Alabu Bolig, afd. 25, Grønneparken
16. Godkendelse af skema A for 21 almene familieboliger for Vivabolig afd. 34 Højrimmen, Vodskov
Bilag til punkt 16
 
17. Godkendelse af skema A for renovering af sydfacaden for Plus Bolig afd. 30, Tove Ditlevsens Vej
Bilag til punkt 17
 
18. Godkendelse af skema B for 65 ungdomsboliger for Vivabolig afd. 30 Park Kollegiet - Projekt og anskaffelsessum inden byggestart
Bilag til punkt 18
 
19. Godkendelse af områdefornyelse ved Storvorde Bymidte
20. Godkendelse af fredningsforslag for Sohngårdsholmsparken og Den Gamle Golfbane
21. Orientering om status på arbejdet med Børne- og Ungeunivers Stigsborg
22. Eventuelt
23. Godkendelse af referat

Tilmeld dig magistratens dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.