Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Handicaprådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Handicaprådet 18. juni 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Høring om udbud af ortopædisk fodtøj og fodindlæg 2020
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Høring om udbud af Kompressionsprodukter 2020
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Orientering om Borgerrådgiverens beretning 2019
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Orientering om årsstatus 2019 fra Tilgængelighedsrådgiveren
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra Tilgængelighedsudvalget og tilgængelighedsrådgivninger
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Orientering om projekt "Idræt og foreningsliv på botilbud"
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
9. Drøftelse af proces og tidsplan for handicapprisen
Beslutning: Se referat
10. Orientering om årsberetning for magtanvendelsesområdet 2019
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om årsberetning for eksternt tilsyn i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2019
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om og udpegning af repræsentant til styregruppe med henblik på udvikling af koncept for forebyggelse af ensomhed blandt ældre
Beslutning: Se referat
13. Formandens orientering
Beslutning: Intet
14. Punkter til orientering/drøftelse
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
15. Punkter til beslutning
Beslutning: Se referat
16. Orientering fra Aalborg Kommunes forvaltninger
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
17. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Handicaprådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.