Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Handicaprådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Handicaprådet 24. februar 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Høring - Udbud af brystproteser 2020
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Orientering om nye instrukser på handicap- og ældreområdet om magtanvendelse
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Udsat
5. Udpegning af ny repræsentant til Tilgængelighedsudvalget
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
6. Drøftelse af status for inklusionsarbejde
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Orientering fra Sekretariatet
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Formandens orientering
Beslutning: Udgik
9. Punkter til orientering/drøftelse
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
10. Høring - Ny dagtilbudslov omsat i Aalborg Kommune og udviklingstiltag på 0-6 års området
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
11. Orientering om ny praksis vedr. Fritidstilbud for unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser i aldersgruppen 18-20 år
Beslutning: Til orientering
12. Punkter til beslutning
Beslutning: Intet
13. Orientering fra Aalborg Kommunes forvaltninger
Beslutning: Intet
14. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Handicaprådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.