Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Handicaprådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Handicaprådet 19. december 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om VUM og VRAP
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
4. Orientering om omsorgssystemet Cura
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Høring vedr. Tilpasning af tilbudsviften på Handicapområdet
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
6. Input til Nordjysk Socialaftale - fortsat drøftelse
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
7. Orientering om budgetfordeling 2020 - Sektor tilbud for mennesker med handicap
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om budgetfordeling 2020 - Sektor serviceydelser for ældre
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort 2018 over afgørelser i klagesager på socialområdet
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
10. Orientering om arbejde i diverse arbejdsgrupper - udpeget af Handicaprådet.
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
11. Formandens orientering
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
12. Punkter til orientering/drøftelse
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
13. Punkter til beslutning
Beslutning: Intet
14. Orientering fra Aalborg Kommunes forvaltninger
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
15. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Handicaprådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.