Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Handicaprådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Handicaprådet 25. april 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Høring af Handicaprådet vedr. ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
4. Høring af Handicaprådet vedr. ændring af serviceniveauet på børnehandicapområdet i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
5. Høring vedr. tilpasning af botilbudsviften på Handicap-området
6. Drøftelse af henvendelse fra IH Aalborg
7. Orientering om overførsel fra 2018 til 2019 - anlæg
8. Orientering om Ældre- og Handicapforvaltningens Regnskab 2018
9. Orientering om overførsel fra 2018 til 2019 - drift
10. Formandens orientering
11. Punkter til orientering/drøftelse
12. Punkter til beslutning
13. Orientering fra Aalborg Kommunes forvaltninger
14. Eventuelt

Tilmeld dig Handicaprådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.