Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 26. marts 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af regnskab 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
3. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019
5. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019
6. Godkendelse af Årsberetning for 2018
Bilag til punkt 6
 
7. Drøftelse af visionsproces for Budget 2020-2023
8. Godkendelse - Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg
9. Drøftelse af Planstrategi 2019
10. Orientering om organisering/plan for skole/institution på Universitets-/Gigantiumområdet
11. Orientering fra Rådmand og direktør
12. Eventuelt

Lukket

13. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
14. Eventuelt - lukket

Åben

15. Godkendelse af referat

Tilmeld dig Familie- og Socialudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.