Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 2. oktober 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om situationsanalyse og status på Aalborg som Børnevenlig kommune
3. Godkendelse af udmøntning af midler til minimumsnormeringer 2021
4. Godkendelse af udkast til Nordjysk Socialaftale 2021-2022
5. Drøftelse af punkter til dagsorden til møde mellem Udsatteråd og Familie- og Socialudvalg 30.10.2020
6. Drøftelse af udkast til vision for Psykiatriens Hus i Aalborg
7. Orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort over afgørelser i klagesager på socialområdet i 2019
8. Orientering om det opdaterede ledelsestilsyn/måleskema
Bilag til punkt 8
 
9. Orientering om ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet sammenholdt med resultater fra undersøgelse af SSP-samarbejdet fra VIVE

Lukket

10. Orientering om halvårsafrapportering fra det Udvidede SSP-samarbejde samt status på byens tilstand

Åben

11. Orientering fra Rådmand og direktør
12. Eventuelt

Lukket

13. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
14. Eventuelt - lukket

Åben

15. Godkendelse af referat
16. Underskriftsside

Tilmeld dig Familie- og Socialudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.