Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Aalborg Byråds møde mandag den 13. juni 2016, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af jordfordelingsproces i OSD 1435 – Aalborg Sydøst 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Ejdrup Vandværk 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af forslag til Spildevandsplan 2016-2027 med tilhørende miljøvurderingsrapport (2. behandling) 
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af åbning af Østerå - Godsbanearealet 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af ændring af vilkår om udeservering i Kommunal Forskrift nr. 001 om restaurationsdrift i Aalborg Kommune 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af håndtering af støj fra udendørs musikarrangementer 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2016 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Restaurationsplan for Aalborg Kommune - revision 2016 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af reviderede vedtægter for Foreningen NordDanmarks EU-Kontor 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.036 og Lokalplan 1-4-110 (m. miljørapport) - tillæg til Lokalplan 1-4-106, boliger og erhverv, Østre Havn, Øgadekvarteret (1. forelæggelse) 
Beslutning: Udsat
12. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.043 og Lokalplan 4-1-113, Boliger, Ritavej, Vejgård (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
13. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.033 og Lokalplan 1-1-123 Boliger og kontorer, Sankelmarksgade-Bleggårdsgangen, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
14. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.040, Lokalplan 4-4-113 Boliger, Marshalls Alle, Universitetsområdet (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af Lokalplan 1-1-126 Nedrivning af Budolfihus m.m., Budolfi Plads, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af skema A for 44 nye almene familieboliger i Lindholm Søpark, Sundby-Hvorup Boligselskab  
Beslutning: Godkendt
17. Godkendelse af støtte og opførelse af 18 almene familieboliger inden byggestart på Søhesten i Hals (skema A + B) 
Beslutning: Godkendt
18. Godkendelse af ekspropriation til etablering af busbane på Hobrovej (toppen af Skalborg Bakke) 
Beslutning: Godkendt
19. Godkendelse af tilkendegivelse af ekspropriationsvilje - erhvervelse af del af matr. 181d Nørresundby Bygrunde 
Beslutning: Godkendt
20. Godkendelse af katalog for værdighedsindsatser med høringssvar 
Beslutning: Godkendt
21. Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedrørende boliger på Hesteskoen. 
Beslutning: Udsat
22. Godkendelse af forslag fra H. P. Beck, Liberal Alliance, om at ordet "gratis" erstattes med "betales af Kommunen" 
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger
23. Godkendelse af forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe om at byrådet drøfter By- og Landskabsforvaltningens redegørelse for forløbet af projektet vedrørende Egnsplansvej 
Beslutning: Drøftedes

Lukket

24. Godkendelse af stiftelse af Aalborg Fjernkøling A/S
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.