Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byrådet - konstituering

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Byrådet - konstituering 5. december 2017, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Byrådets medlemmer 1. januar 2018 - 31. december 2021
Beslutning: Til orientering
2. Indkaldelse af stedfortræder for Lasse Puertas Navarro Olsen.
Beslutning: Godkendt
3. Anmeldelse af valggrupper
Beslutning: Til orientering
4. Valg af borgmester og formænd for de stående udvalg (rådmænd) og dermed Magistraten
Beslutning: Se referat
5. Valg af 1. og 2. viceborgmester
Beslutning: Se referat
6. Udvalg mv.
Beslutning: Se referat
7. Orientering om Aalborg Byråds møder i 2018
Beslutning: Til orientering