Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Aalborg Byråds møde mandag den 23. november 2020, kl. 16.00 i Medborgerhuset
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder for Lasse Puertas Navarro Olsen
3. Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-september 2020
4. Godkendelse af aktuel status 2020 - Midtvejsregulering mv. Tillægsbevilling 2020
5. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevillinger 2020, drift
6. Godkendelse af justering af lønbudget 2020 vedr. særlig feriegodtgørelse - Ny ferielov. Tillægsbevilling
7. Godkendelse af AUB-bidragsnedsættelse til finansiering af trepartsaftale om ekstra elever og lærlinge i 2020. Tillægsbevilling
8. Godkendelse af aktuel status 2020 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
9. Godkendelse af aktuel status 2020 - By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevilling
10. Godkendelse af aktuel status 2020 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter. Tillægsbevilling
11. Godkendelse af aktuel status 2020 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Budgetgaranterede udgifter. Tillægsbevilling
12. Godkendelse af aktuel status 2020 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling
13. Godkendelse af tillægsbevilling - særlige pladser i psykiatrien
14. Godkendelse af aktuel status 2020 - Skoleforvaltningen. Tillægsbevilling
15. Godkendelse af aktuel status 2020 - Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling
16. Godkendesle af aktuel status 2020 - Miljø- og Energiforvaltningen - Tillægsbevilling
Bilag til punkt 16
 
17. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2019 til 2020 - hele kommunen, drift
18. Drøftelse af besparelse og effektivisering af Flextrafik i Aalborg Kommune. Tillægsbevilling
19. Godkendelse af kollektiv trafikpolitik
20. Godkendelse af model for administration af Ny Ferielov pr. 1. september 2020
21. Godkendelse af indbetaling af indefrosne feriepenge - brugerfinansierede område
22. Godkendelse af optagelse af kredit og deponering - Stigsborg P/S
23. Godkendelse af tegningsbemyndigelse 2020
24. Godkendelse af indstilling af medlem til Vurderingsankenævnet – kreds Nordjylland
25. Godkendelse af anlægsprojekt Rærup Natur - tillægsbevilling
26. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.014 og Lokalplan 7-3-101 Boliger og rekreativt område, Ferslev Byvej, Ferslev (2. forelæggelse)
27. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.018 og Lokalplan 9-3-102 Friplejehjem, Nørrehave, Ulsted (1. forelæggelse)
28. Godkendelse af Lokalplan 2-2-110 Erhverv, Loftbrovej, Nørre Uttrup (1. forelæggelse)
29. Godkendelse af Skema A for 19 almene familieboliger for Sundby Hvorup Boligselskab afd. 76, Niels Lyhnes Vej, Vestbjerg
Bilag til punkt 29
 
30. Godkendelse af Skema A for 26 almene familieboliger for Alabu Bolig afd. 77, Lodsholmvej, Klarup
31. Godkendelse af Skema A for 20 familieboliger for Alabu Bolig, Fortunavej, Aalborg SØ
Bilag til punkt 31
 
32. Godkendelse af Skema B for 32 almene ældreboliger med servicearealer for Himmerland Boligforening afd. 91 Syrenbakken, Aalborg Ø - Projekt og anskaffelsessum inden byggestart
33. Godkendelse af udkast til Hovedstruktur 2021 - Fysisk Vision 2035
34. Godkendelse af udkast til Nordjysk Socialaftale 2021-2022
35. Forslag fra Enhedslistens byrådsgruppe vedr. undersøgelse af muligheder og behov for etablering et stof- og alkoholfrit alternativ/supplement til Svenstrupgård samt for etablering af et afrusningstilb

Lukket

36. Godkendelse af anvendelse af salgsprovenu af Spar Es arealet i Gistrup. Tillægsbevilling
37. Tillægsbevilling

Åben

38. Underskriftsside

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.