Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Byrådets møde den 28. september 2020, kl. 16.00 (Teamsmøde)
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Kloak A/S
3. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Vand A/S til finansiering af to kildepladser
4. Godkendelse af forhåndstilsagn om kommunal lånegaranti til Krastrup-Kølby Vandværk
5. Godkendelse af vandplanindsatser i 3. planperiode for oplandet til Limfjorden i Aalborg Kommune
6. Godkendelse af vandplanindsatser i 3. planperiode for oplandet Kattegat/Skagerrak
7. Godkendelse af nye vedtægter I/S Reno-Nord
8. Kommunegaranti for lån til aktivitetshus og multihal ved Lyngbjerggårdskolen i Godthåb
9. Orientering om beslutning vedrørende fremtidigt køb af flaskevand i Aalborg Kommune
10. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.021 og Lokalplan 2-4-109 Boliger, Stenholmsvej, Lindholm (1. forelæggelse)
11. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.067 og Lokalplan 4-4-122 Busdepot, Egnsplanvej, Universitetsområdet (1. forelæggelse)
12. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.026, Byudviklingsplan for Vadum med miljørapport (1. forlæggelse)
13. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.054 og Lokalplan 1-2-121 Boliger mm., Kummerowsvej, Nørresundby Midtby (2. forelæggelse)
14. Godkendelse af Kommuneplantillæg 2.020 og Lokalplan 2-4-110 Boliger, Larsensvej, Lindholm (2. forelæggelse)
15. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.062 og Lokalplan 4-10-105 Erhverv, Langagervej - Humlebakken (2. forelæggelse)
16. Godkendelse af Lokalplan 1-2-124 Tillæg 1 til Lokalplan 1-2-118, Stigsborg Parkvej, Nørresundby Midtby (2. forelæggelse)
17. Godkendelse af Lokalplan 5-2-113 Erhverv, Følfodvej, Vodskov (2. forelæggelse)
18. Godkendelse af Lokalplan 6-2-107 Boliger, Tostrupvej, Godthåb (2. forelæggelse)
19. Godkendelse af omdannelsen af Løvvangsområdet samt placering af Sundheds- og Kvarterhus i området
20. Godkendelse af skema A for 24 almene familieboliger for Himmerland Boligforening afd. 90, Fenris Alle, Godthåb
Bilag til punkt 20
 
21. Godkendelse af skema B for renovering for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 22, Skolevej 3-33, Nørresundby – Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden byggestart
Bilag til punkt 21
 
22. Godkendelse af skema B for renovering for Nørresundby Boligselskab afd. 3, Rømers Have, Nørresundby – Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden byggestart
Bilag til punkt 22
 
23. Godkendelse af ny lejekontrakt for kolonihaveforeningerne
24. Godkendelse af Ekspropriation til Plusbus. Etape 10.2, Fredrik Bajers Vej, Aalborg Øst
25. Godkendelse af ekspropriation af areal til bassin og sikring af ledninger syd for Aladdinvej i Sdr. Tranders

Lukket

26. Godkendelse af køb af areal til etablering af fortov og cykelparkering

Åben

27. Underskriftsside

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.