Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

By- og Landskabsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
By- og Landskabsudvalget 23. januar 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
2. Godkendelse af Lokalplan 5-2-113 Erhverv, Følfodvej, Vodskov (1. forelæggelse)
3. Godkendelse af Lokalplan 6-1-112 Boliger Tingstedet Svenstrup (1. forelæggelse)
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 1.049 og Lokalplan 1-2-118 Etape 1, Stigsborg Havnefront, Nørresundby Midtby (med miljørapport) (2. forelæggelse)
5. Orientering om status på arbejdet med Børne- og Ungeunivers Stigsborg
6. Godkendelse af igangsætning af projektlokalplan, Bispensgade 3, Aalborg
7. Godkendelse af igangsætning af projektlokalplan, Algade 10, Aalborg
8. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg for friplejehjem i Ulsted
9. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg for Nr. Kongerslev
10. Godkendelse af skema A for renovering af sydfacaden for Plus Bolig afd. 30, Tove Ditlevsens Vej
Bilag til punkt 10
 
11. Godkendelse af skema B for 65 ungdomsboliger for Vivabolig afd. 30 Park Kollegiet - Projekt og anskaffelsessum inden byggestart
Bilag til punkt 11
 
12. Godkendelse af opsamling på fordebat 2.0 for byudvikling ved Østre Alle, Karnersvej, Samsøgade og Sohngårdsholmsvej
13. Godkendelse af områdefornyelse ved Storvorde Bymidte
14. Orientering om større koordinerede lednings- og vejarbejder i 2020
Bilag til punkt 14
 
15. Drøftelse af ny Nordjysk masterplan for bæredygtig mobilitet
16. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
17. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
18. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
19. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
20. Orientering fra rådmand og direktør
21. Eventuelt
22. Godkendelse af referat

Lukket

23. Godkendelse af salg af areal i Klarup

Tilmeld dig By- og Landskabsudvalgets dagsordner og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.