Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

By- og Landskabsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
By- og Landskabsudvalget 30. september 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
2. Drøftelse af høringsgrundlag for ny Kollektiv Trafikpolitik
Bilag til punkt 2
 
3. Drøftelse af vejdirektoratets ønske om forsøg med begrænsning af trafikken i Kridtsvinget
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.028 og Lokalplan 6-6-105 Boliger, Restrup Kærvej, St. Restrup, Landområde Sydvest (2. forelæggelse)
5. Godkendelse af Lokalplan 3-1-105 Østerå Tracé, Hjulmagervej, Kærby (1. forlæggelse)
6. Godkendelse af Lokalplan 1-1-141 Parkering, Sauers Plads og Aabos Plads, Aalborg Midtby (2. forelæggelse)
7. Godkendelse af Lokalplan 3-3-118, Tillæg til lokalplan 05-071, Centerformål, Hasseris Bymidte (2. forelæggelse)
8. Orientering om procesplan for forberedelse til kloakering i kolonihaverne
9. Orientering om Natur på Tværs i Nordjylland
10. Oreintering om MTB-spor i Drastrup og Lundby Krat
11. Godkendelse af ændring af del af Sandtuevej til at være en del af vejnavnet Anna Anchers Vej
12. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
13. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
14. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
15. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
16. Orientering fra rådmand og direktør
17. Eventuelt
18. Godkendelse af referat
19. Underskriftsside

Lukket

20. Godkendelse af salg af erhvervsareal i Flødalen, Svenstrup

Tilmeld dig By- og Landskabsudvalgets dagsordner og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.