Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

By- og Landskabsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
By- og Landskabsudvalget 25. april 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
2. Godkendelse af Virksomhedsrapport pr. 31. marts 2019 i By- og Landskabsforvaltningen
3. Godkendelse af Lokalplan 9-4-105 Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (2. forelæggelse)
4. Godkendelse af startredegørelse. Boliger og erhverv, Bygaden 20, Hasseris
5. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Byudviklingsplan for Nørresundby
6. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Byudviklingsplan for Vejgaard
7. Godkendelse af fordebat til kommuneplantillæg. Byudviklingsplan for Vestbyen
8. Orientering om fordebat vedrørende byudvikling ved Østre Alle, Karnersvej, Samsøgade og Sohngårdsholmsvej
9. Godkendelse af skema A for 117 ungdomsboliger og 15 familieboliger (seniorboliger) for Himmerland Boligforening afd. 89, Spritten
Bilag til punkt 9
 
10. Godkendelse af bygningsforbedringsbeslutning (nedrivning) efter byfornyelseslovens § 8 for ejendommen Bollerupvej 11, Kølby, 9240 Nibe
11. Godkendelse af høringssvar til forslag til Landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen
12. Godkendelse af principbeslutning om ekspropriation af areal med henblik på udvidelse af gasanlæg, Thorsbrovej 12A, Gudumholm
13. Orientering og politiske drøftelser - Plan og Udvikling
14. Orientering og politiske drøftelser - Trafik og Veje
15. Orientering og politiske drøftelser - Park og Natur
16. Orientering og politiske drøftelser - Byggeri og Digital Service
17. Orientering fra rådmand og direktør
18. Eventuelt
19. Godkendelse af referat

Lukket

20. Godkendelse af køb af arealer til brug for skovrejsning

Tilmeld dig By- og Landskabsudvalgets dagsordner og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.