Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Beskæftigelsesudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Beskæftigelsesudvalget 23. juni 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af handleplan for beskæftigelsesindsatsen i forlængelse af corona-epidemien
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af kvalitetsstandard for Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) - 2. behandling
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Beskæftigelsesudvalgets mødeplan for 2021
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om økonomiprognose for forsørgelses- og beskæftigelsesområdet i Aalborg Kommune – status pr. 31. maj 2020
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om samarbejdsaftale med FOKUS Folkeoplysning om tiltaget Små job med mening
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om det rummelige arbejdsmarked
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om genåbning af beskæftigelsesindsatsen
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om evaluering af indsatsen med fremskudte sundhedsmedarbejdere i jobcentret
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om AAU-dimittender og prognose for antallet i 2020 og 2021
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt.
Beslutning: Intet

Lukket

13. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
14. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

15. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Beskæftigelsesudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.