Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Beskæftigelsesudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Beskæftigelsesudvalget 22. september 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af styrket opkvalificering på beskæftigelsesområdet, herunder omsætning af puljer
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om de lediges opfattelse af telefon- og videosamtaler med jobcentrene under corona-epidemien
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af digitale samtaler for forsikrede ledige frem til sommeren 2021
Beslutning: Godkendt
5. Drøftelse af Høringsgrundlag - Forslag til Hovedstruktur 2020 - Fysisk Vision 2035
Beslutning: Drøftedes
6. Drøftelse af høringsgrundlag - Kollektiv Trafikpolitik
Beslutning: Drøftedes
7. Drøftelse af høringsgrundlag - Strategi 2020 Aalborg Kommunes Kunstfond
Beslutning: Drøftedes
8. Orientering om økonomiprognose for forsørgelses- og beskæftigelsesområdet i
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om analyse fra Dansk Videnscenter for Integration vedr. aktivering af indvandrere
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om varslingssager i 2020
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om status på lokal løndannelse
Beslutning: Til orientering
12. Drøftelse af udkast til vision for Psykiatriens Hus i Aalborg
Beslutning: Drøftedes
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

15. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
16. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
18. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Beskæftigelsesudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.