Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ældre- og Handicapudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Ældre- og Handicapudvalget 22. januar 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af reviderede vedtægter på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland
3. Godkendelse af reviderede vedtægter for Aalborg kommunes lokalråd på ældreområdet
4. Godkendelse af Nye instrukser på handicap- og ældreområdet om magtanvendelse
Bilag til punkt 4
 
5. Godkendelse af Tilpasning af tilbudsviften på Handicapområdet
6. Godkendelse af budget samt mål- og rammesætning for Aktiv med demens
7. Drøftelse af Udmøntning af pulje til aften- og nattevagt
8. Drøftelse af høringsudkast for Kulturpolitikken 2020
9. Orientering om signaturprojekt om kunstig intelligens på rehabiliteringsområdet
10. Orientering fra rådmand og direktør
11. Eventuelt
12. Godkendelse af referat

Tilmeld dig Ældre- og Handicapudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.