Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Mød din borgerrådgiver

Hos borgerrådgiveren kan du få uvildig rådgivning om sagsbehandlingen og vejvisning i, hvordan du kommer videre med en sag.

Hvem er borgerrådgiveren?

MariaAalborg Kommunes borgerrådgiver hedder Maria Louise Friis og er uddannet jurist.

Som borgerrådgiver kan Maria hjælpe dig - som borger, bruger og erhvervsdrivende - i Aalborg Kommune.

Borgerrådgiveren er ansat af Aalborg Byråd og er uafhængig af kommunens administration. Borgerrådgiverens funktion er at sikre, at borgernes og erhvervslivets oplevelser og eventuelle klager bliver hørt, så alle kan få en bedre service. Desuden kan borgerrådgiveren sikre, at retssikkerheden bliver styrket.

Det er gratis at henvende sig til borgerrådgiveren.

Hvordan kan borgerrådgiveren hjælpe?

Borgerrådgiveren kan hjælpe, hvis du ønsker at klage over kommunen, eller hvis du har haft en dårlig oplevelse med kommunen. Det kan f.eks. være, at du har modtaget en afgørelse fra kommunen, som du har vanskeligt ved at forstå, eller at du mangler at komme i kontakt med de rigtige mennesker i kommunen, for at sagen kan blive løst.

Borgerrådgiveren kan blandt andet:

 • hjælpe dig med at forstå afgørelser, breve mv. fra Aalborg Kommune,
 • mødes med dig og lytte til din oplevelse,
 • undersøge, hvordan sagen er blevet behandlet i det kommunale system,
 • genskabe dialogen mellem dig og kommunen. Og hvis det er nødvendigt - deltage i møder mellem dig og den enkelte forvaltning,
 • vejlede dig om dine klagemuligheder i sager, der vedrører Aalborg Kommune,
 • vejlede dig om sagsbehandlingsprocedurer,
 • opsamle erfaringer med kommunens sagsbehandling og komme med forslag til forbedringer, hvis der er behov for det.

Hvad kan borgerrådgiveren ikke hjælpe med? 

Borgerrådgiveren kan ikke hjælpe dig, hvis det drejer sig om:

 • ændring af en afgørelse, som kommunen har truffet. Hvis du har modtaget en afgørelse, f.eks. afslag på en byggetilladelse, kontanthjælp eller andre ydelser, skal du samtidig have en klagevejledning. Husk at der er frister for at klage.
 • klager som behandles andre steder - f.eks. ved en anden myndighed, klageinstans, Statsforvaltningen, Ankestyrelsen, Ombudsmanden, eller retten,
 • sager vedr. erstatning eller andre privatretlige spørgsmål,
 • ansættelsesforhold i kommunen,
 • klager over politiske beslutninger. F.eks. over serviceniveauet i kommunen. Et serviceniveau fastlægger bl.a., hvor ofte du får tømt din dagrenovation, eller hvilke særlige former for støtte kommunen tilbyder ældre eller handicappede borgere,
 • spørgsmål som vedrører kommunalt ejede selskaber,
 • anonyme klager,
 • sager, der er mere end et år gammel. Dette er dog en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Borgerrådgiverens beretning

En gang årligt laver borgerrådgiveren en beretning til byrådet, som offentliggøres på denne hjemmeside. Beretningen skal sikre, at forslag til forbedringer og øvrige anbefalinger lægges frem for byrådet.

Læs borgerrådgiverens beretning 2016/17 (juni2018)

Læs midtvejsstatus fra borgerrådgiveren (juni 2016)

Læs den første beretning fra borgerrådgiveren (september 2015)

Find borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren holder til på Boulevarden 13, 1.sal, 9000 Aalborg.

Del indhold