Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Spørgsmål til byrådet

Nedenstående spørgsmål til byrådets spørgetid besvares mundtligt i byrådssalen 10. februar 2020 kl. 15.30 af hhv. Thomas Kastrup-Larsen (spm. 1 og 2) og Mads Duedahl (spm. 3).

På vegne af Bedsteforældrenes Klimaaktion i Aalborg, en temagruppe under 350 Klimabevægelsen i Danmark, vil vi gerne fremsætte følgende spørgsmål til enten borgmester Thomas Kastrup Larsen eller venstres leder i Aalborg, Mads Duedahl, ved byrådsmødet den 10.2.2020:

 

1. I indeværende år vil der ang. anløbe 45 krydstogtskibe til Aalborg. Hvordan er status mht. at tilkoble skibene til landstrøm, således at de ikke udleder deres meget forurenende og sundhedsskadelige røggasser, når de ligger i havn midt i vores by?

 

2. I en artikel i Nordjyske Stiftstidende fra den 13.5.2019 ”Politikere vil have gjort noget ved forurening fra krydstogtskibe” indrømmer borgmester Thomas Kastrup Larsen og rådmand for miljø og energi, Lasse Olsen, at der er et problem, men afventer en landspolitisk beslutning. Hvordan går det med den?

 

3. Den 20.7.2019 foreslår venstres politiske leder i Aalborg, Mads Duedahl, på TV2 Nord, at muligheden for landstrøm, som skibene kan koble sig på i havnen, skal undersøges, og at det er nødvendigt at sætte dato på hvornår, så ressourcerne kan allokeres. Flere andre partier bakker op, bl.a. Enhedslisten. Hvordan går det med den undersøgelse?

 

Venlig hilsen Signe Rimmer, Ute Kristensen og Karen Stoltze, Bedsteforældrenes Klimaaktion.

Del indhold