Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Spørgetid i Aalborg Byråd

Det er muligt at stille spørgsmål til byrådet forud for det første månedlige ordinære byrådsmøde.

Datoer for spørgetid 2022

 • 17. januar 
 • 14. februar 
 • 7. marts
 • 25. april 
 • 9. maj 
 • 20. juni (bortfalder)
 • 15. august
 • 5. september
 • 24. oktober
 • 14. november
 • 12. december.

Datoer for spørgetid 2023

 • 16. januar
 • 13. februar
 • 6. marts
 • 24. april
 • 15. maj
 • 19. juni
 • 14. august
 • 4. september
 • 23. oktober
 • 13. november
 • 11. december

Hvordan får man et spørgsmål frem til byrådets spørgetid?

Forud for det første ordinære månedlige byrådsmøde i Aalborg Byråd - se ovennævnte datoer - holdes der offentlig spørgetid i indtil 25 minutter - fra kl. 15.30 - 15.55 i Byrådssalen i Medborgerhuset.

Spørgsmålet sendes skriftligt til

Juridisk kontor, Borgmesterens Forvaltning,  Postboks 462, 9100 Aalborg eller

Skriv til Rikke Dahl Engelbrechtsen

Anføres "Spørgsmål til Byrådets spørgetid".

Regler for spørgetiden

 • Spørgsmålet skal være kommunen i hænde senest mandagen kl. 12.00 ugen før byrådsmødet/spørgetiden.
 • Er der ikke indkommet spørgsmål, bortfalder spørgetiden.
 • Hvis der er spørgetid, vil det kunne ses her, senest om fredagen før spørgetiden. Her vil man også kunne se, hvilke spørgsmål, der er stillet.
 • Spørgsmålet skal være stillet til en enkelt person i byrådet eller til en byrådsgruppe.
 • Være kort formuleret, vedrøre kommunale forhold og af almen interesse.
 • Spørgsmål om personlige forhold, ansættelsesforhold i kommunen eller som ikke overholder gældende regler om tavshedspligt, kan ikke besvares i spørgetiden.
 • Spørgsmål, der kan besvares af den kommunale forvaltning, vil blive besvaret direkte herfra. Sådanne spørgsmål vil - sammen med besvarelsen - blive sendt til byrådets medlemmer til orientering.
 • Spørgsmål, der er sammenfaldende med et punkt på den dagsorden, som byrådet skal behandle på mødet efter spørgetiden, kan ikke besvares i spørgetiden.
 • Spørgsmål, der gentages inden for 6 måneder efter den seneste besvarelse, vil blive afvist.
 • Spørgetiden ledes af borgmesteren eller én af viceborgmestrene.
 • Spørgeren har ret til en kort kommentar, efter at besvarelsen er givet. Spørgsmålene kan ikke give anledning til debat blandt de fremmødte byrådsmedlemmer og borgere.
 • Hvis spørgeren ikke er til stede i spørgetiden, vil svaret blive sendt skriftligt.
 • Interesserede borgere kan optage spørgetiden på video, hvis spørgeren ikke modsætter sig det, og at det ikke forstyrrer mødets afholdelse.  Ønske om at optage spørgetiden, skal meddeles til betjeningen i byrådssalen inden spørgetidens begyndelse.
 • Spørgetiden bortfalder i en periode af 3 måneder forud for kommunalvalg.
 • Det tilkommer borgmesteren at afgøre tvivlsspørgsmål efter dette reglement.

Vil du vide mere, kan du kontakte os på tlf. 9931 1612 eller 

Skriv til Rikke Dahl Engelbrechtsen
Del indhold