Borgmesterens Forvaltning

By- og Landskabsforvaltningen

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Skoleforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen

Sundheds- og Kulturforvaltningen