Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Råd Dagsorden eller referat - Udsatterådet

12. april 2023 - referat fra Udsatterådet

Her finder du den seneste dagsorden eller det seneste referat fra Udsatterådet.

12. april 2023 - referat fra Udsatterådet Referat fra Udsatterådet

Udsatterådet 12. april 2023

Åben

Beslutning

Dagsorden godkendes.

Åben

Beslutning

TinaMaria indleder med at fortælle om arbejdet frem mod hjemløsereformen (der forventeligt træder i kraft pr. 1/10 2023).

 • Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter på tværs af afdelinger i kommunen
 • Social-og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen udbyder et forløb, hvor hele hjemløseindsatsen ses igennem. Her deltager Aalborg Kommune, og kommunen modtager en rapport på baggrund af undersøgelsen, der indeholder anbefalinger til mulige ændringer i organiseringen.

Sideløbende arbejdes der på en hjemløsestrategi i Aalborg Kommune, hvor flere inddrages i processen om indholdet i selve strategien. Det er blandt andet:

 • Borgere
 • Boligforeninger
 • Samråd
 • Medarbejdere
 • Netværk
 • Andre forvaltninger

Strategien er en politisk prioritet, og skal godkendes af Job-og Velfærds udvalget.

Åben

Indstilling

Vi har fået nye medlemmer, og der skal underskrives samtykkeerklæring

Beslutning

De deltagende medlemmer præsenteres ved navn, og introduceres kort til rådets funktion og arbejdsgange.

Åben

Indstilling

På baggrund af Udsatterådets beslutning om, at faste møder med samarbejdspartnere altid skal besluttes på et ordinært møde, skal der ændres i rådets forretningsorden. Bjarke og Lise fremlægger forslag til ændringer, og der stemmes!

Beslutning

Ændring er vedtaget.

Åben

Indstilling

Udsatterådet skal besøge Randers Udsatteråd, og vi skal have fundet konkrete forslag til mødedatoer

Beslutning

Tirsdag og torsdage er gode ugedage.

Tidsmæssigt besluttes det, at turen varer fra ca. kl. 11.00 - 18.00.
Mødet med Udsatterådet i Randers fastsættes til efter kl. 15.00.

 

 

Åben

Indstilling

Center for Sociale Indsatser er ved at formulere en hjemløsestrategi for Aalborg Kommune. Udkastet til denne fremlægges på mødet, og rådet får mulighed for at kommentere.

Beslutning

 • Systemet er alt for stift og rigidt. Det foreslås derfor, at Aalborg Kommune sikrer en individuel og fleksibel sagsbehandling – ingen er ens, og alle har forskellige behov. Det er herunder oplevet, at systemet fastlåser folk i hjemløshed. Et eksempel er, når man skal have penge til at få en udskrift af ens bankkonto for at kunne dokumentere, at man ingen penge har! Så er der mange, som ikke får den dokumentation, som kræves for at kunne søge hjælp til bolig eller andet. Det foreslås derfor, at Aalborg Kommune sikrer en mere fleksibel og fornuftig ordning.
 • Det foreslås at kommunen sikrer en individuelt orienteret boliganvisning og støtte i øvrigt, når det gælder boligen – og nogle meget mere unikke og uensartede boliger. Nogle boliger skal være helt anderledes end dem, man nu kan få fat i, fordi mange hjemløse har behov for særlige boliger. De føler sig ikke hjemme i ’almindelige’ boliger.
 • Det foreslås, at Aalborg Kommune laver en ordning med fremskudt sagsbehandling fra Borgerservice på et værested. Ordningen skal være fleksibel, og man skal kunne komme uden at have en fast aftale. Mange får pt. ikke den hjælp, de har brug for, fordi de ikke kan overskue at komme til Borgerservice (herunder at overholde aftaler med dem). Nogle får den heller ikke, fordi de simpelthen ikke forstår systemet og/eller ikke har en hverdag, som passer til systemet
 • I forhold til beskæftigelsesdelen er det vigtigt, at man kan fastholde sit Sociale Frikort, selvom man er kommet ud af sit misbrug. Det foreslås, at Aalborg Kommune sikrer, at sagsbehandlerne er klædt ordentligt på i forhold til lovgivningen, så alle, der har ret til Det Sociale Frikort, kan få det/fastholde det.
 • Aalborg Kommune deltager pt. i ’Frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet’. Kommunen har dermed mulighed for at gennemføre forsøg for at udvikle en bedre og mere individuel og fleksibel beskæftigelsesindsats – også overfor socialt udsatte. Det foreslås, at kommunen virkelig fokuserer på dette i forsøgsperioden.
 • Repræsentanter fra Reden ønsker at gøre opmærksom på en gruppe mennesker i risiko for at miste bolig/ social dumpning. Det er gruppen af sårbare familier hvor der er tale om anbringelse af børn, eks. I den periode hvor forældrene får behandling mm.

Åben

Indstilling

Udsatterådet skal i år arbejde med temaet: Hvad er et godt hjem, og hvad er en god bolig for tidligere hjemløse og socialt udsatte i øvrigt?’ På mødt skal der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal lave et udkast. Lise er tovholder på arbejdsgruppen.

Beslutning

Repræsentanter i arbejdsgruppen:

 • Jimmi
 • Jeanette
 • Michael
 • Erik

Åben

Indstilling

Udsatterådet har besluttet, at der skal afholdes et dialogmøde sammen med Henrik Valeur, hvor der skal tales om alternative boliger. På mødet skal det aftales, hvem der skal inviteres m.m.

Beslutning

Det besluttes at arbejdsgruppen om boliger (punkt 7) arbejder videre med dialogmødet.

Åben

Åben

Beslutning

Erik foreslår om der er mulighed for, at borgerservice kan lave fremskudt indsats på væresteder. Blandt andet ift. at oprette MitID mv.

Det kunne også være større fleksibilitet ift. tidspunkter.

Åben

Kontakt

Center for Sociale Indsatser

Hjulmagervej 22 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 77 55

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje