Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Råd Dagsorden eller referat - Seniorrådet

11. maj 2023 - referat fra Seniorrådet

Her finder du den seneste dagsorden eller det seneste referat fra Seniorrådet.

11. maj 2023 - referat fra Seniorrådet Referat fra Seniorrådet

Seniorrådet 11. maj 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

Til orientering.

Formanden har fremsendt alle oplæg til medlemmer af Seniorrådet som ikke har deltaget i konferencen.

Åben

Beslutning

Seniorrådet har nedsat en ny faggruppe vedr. fremmødevalg: Keld Jørgensen, Erik Jensen, Hanne Richter og Gylla Brandborg.

Åben

Beslutning

Formand og næstformand har deltaget i møde med Faglige Seniorer, hvor Ældre Sagen også deltog.

Repræsentanter fra Seniorrådet har deltaget i møde med FOA, hvor hovedemnet var rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Seniorrådet deler FOA´s bekymring i denne retning.

Formand/næstformand har deltaget i møde med Ældre Sagen, hvor det foreslås at der arrangeres et fælles borgermøde vedr. kommende budget. Seniorrådet deltager og mødet afholdes den 6. september.

Aalborg Kommune har fået ny hjemmeside, hvor der kun fremgår navne på rådets medlemmer. Seniorrådet er ikke tilfreds med siden og formanden har derfor gjort opmærksom på at der mangler billeder, kontakt oplysninger mv. Seniorrådet ser frem til at den lovede subsite for Seniorrådet færdiggøres. Derudover syntes Seniorrådet, at det er vanskeligt at finde ind til siden. Overordnet set syntes Seniorrådet at den ny hjemmeside er blevet vanskelig at finde rundt i.

Der afholdes 7-by-møde for ældre-/seniorråd i København. Seniorrådet deltager med 4 medlemmer.

Formanden har deltaget i møde med BUPL for at fortælle om Seniorrådets arbejde.

Der afholdes inspirationsmesse i AKKC den 12. september, hvor Seniorrådet har mulighed for at deltage med en stand.

Åben

Beslutning

Seniorrådet fik en god orientering fra faggruppen vedr. senior- og plejehjemsboliger.
Seniorrådet er enige i det fremlagte.

Der er overordnet lagt op til at boligerne er 75 m2 - incl. gang- og opholdsarealer/køkken og til den enkelte bolig er der rent beregnet 40m2 - så det er meget små rum til den enkelte ældre der er på plejehjem fordi han/hun har brug for hjælp. 

Generelt er det en udfordring at alle nye boliger bygges som demensegnet - ALLE er ikke demente.

Ovenstående fremlægges af faggruppen på dialogmødet med Senior- og Omsorgsudvalget.

Seniorrådet fik en god orientering fra faggruppen vedr. synlighed, som arbejder videre med møder på aktivitetscenter, dog i begrænset omfang med deltagelse af lokalråd øst. Seniorrådet bakker op om de planlagte aktiviteter.

 

Bilag

Åben

Beslutning

Keld Jørgensen orienterede om nyt fra demensalliancen. Seniorrådet kan komme med input til handleplanerne.

Kurt Bentsen orienterede om byggeri af plejehjem i Vestbyen. Lokalplanen er til høring på næstkommende byrådsmøde.

Gylla Brandborg tager kontakt til styregruppen vedr. Projekt om udvidet samarbejde mellem Senior og Omsorg og Omsorgstandplejen for at høre om projektet er lukket.

Bilag

Åben

Beslutning

Intet.

Åben

Beslutning

Intet.

Kontakt

Senior og Omsorg

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 82 10 00

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje