Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Råd Dagsorden eller referat - Det Lokale Beskæftigelsesråd

3. maj 2023 - referat fra Det Lokale Beskæftigelsesråd

Her finder du den seneste dagsorden eller det seneste referat fra Det Lokale Beskæftigelsesråd.

3. maj 2023 - referat fra Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat fra Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd 3. maj 2023

Åben

Indstilling

Job- og Uddannelsesafdelingen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Job- og Uddannelsesafdelingen indstiller, at referatet godkendes.

 

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Uddannelsesafdelingen indstiller, at det Lokale Beskæftigelsesråd tager status for beskæftigelsesområdet mv. til orientering

Sagsbeskrivelse

Job- og Uddannelseschef Jesper Dahlgaard giver en status for beskæftigelsesområdet, herunder orientering fra de seneste møder i Job- og Velfærdsudvalget.

Referater fra Job- og Velfærdsudvalgets møder kan ses her:

Job- og Velfærdsudvalget (aalborg.dk)

Beslutning

Til orientering.

Nuuradiin Salah Hussein orienterede om:

• At Job- og Velfærdsudvalget skal finde besparelser på beskæftigelsesområdet på 23 mio. kr. og yderligere 2,5 % som generel besparelse på alle områder.

• At der fortsat er en positiv fremgang i beskæftigelsen i Aalborg Kommune.

• At investeringsmodellerne for langvarige kontakthjælpsmodtagere og ledighedsydelse er godkendt.

• At man afventer regeringens planer på beskæftigelsesområdet.

• At der skal kigges på investeringsmodeller for unge under 30 år.

Jesper Dahlgaard orienterede om:

• At det ikke forventes, at ledigheden vil stige markant. Til gengæld er der fortsat mange sygemeldte. Samlet   set vurderes budgettet for 2023 at være pænt optimistisk og kan ikke forventes nået.

• At Danish Crown i Frederikshavn lukker; hvilket berører cirka 100 medarbejdere fra Aalborg Kommune. Aalborg bakker op om indsatsen i   Frederikshavn. En del af dem forventes at gå direkte i andet arbejde.

Dan Oxholm bemærkede, at ledigheden er skævt fordelt, og at det handler om at få de ledige klædt på med de rigtige kompetencer i forhold til efterspørgslen efter arbejdskraft.

Åben

Indstilling

Job- og Uddannelsesafdelingen indstiller, at det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter nytænkning af beskæftigelsesområdet.

Sagsbeskrivelse

Job- og Uddannelseschef Jesper Dahlgaard orienterer om status for nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

 

Beslutning

Til orientering.

Der er sendt invitation til deltagelse i virtuelt møde d. 15. maj 2023, hvor 6-byerne og Tænketanken Mandag Morgen præsenterer 7 principper for en ny og bedre beskæftigelsesindsats.

Emnet bliver omdrejningspunktet for fællesmødet med Job- og Velfærdsudvalget.

Åben

Indstilling

Job- og Uddannelsesafdelingen indstiller, at det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter indsatsen for unge

Beslutning

Til orientering.

Jesper Dahlgaard gav en status for ungeområdet.

Jette Frederiksen orienterede om indsatserne for de 15 – 17 årige i Uddannelseshuset.

Rasmus Greve Henriksen orienterede om indsatser i Børn og Unge.

Det er erfaringen, at det er de håndholdte og mentor-indsatser, der hjælper unge med udfordringer i gang.

Det er vigtigt, at virksomhederne viser sig frem for de unge, fx i samarbejde med skolerne. Det kan også være virtuelt.

Det blev bemærket, at der er mange tiltag. Det er vigtigt at der er balance, så indsatsen ikke bliver for specifikt rettet mod få uddannelser.

Job- og Uddannelsesafdelingen har efterfølgende undersøgt andelen af unge, der har et fritidsjob. Tabellen neden for viser, hvor mange unge, der er i alderen 13 – 17 år i Aalborg Kommune, hvor mange heraf der modtager e-indkomst og andelen.

Tabel med unge i fritidsjob er vedhæftet referatet.

Bilag

Åben

Indstilling

Der er planlagt følgende møder i 2023:

9. juni 2023 kl. 12.00 - 15.00 Fællesmøde med Job- og Velfærdsudvalget

26. oktober 2023 kl. 8.00 - 10.00

13. december 2023 kl. 12.30 - 15.00

Beslutning

Til orientering.

Der er planlagt følgende møder i 2023:

9. juni 2023 kl. 12.00 – 15.00 Fællesmøde med Job- og Velfærdsudvalget

26. oktober 2023 kl. 8.00 – 10.00

13. december 2023 kl 12.30 – 15.00

Åben

Beslutning

Intet.

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje