Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Råd Dagsorden eller referat - Billedkunstrådet

7. september 2023 - referat fra Billedkunstrådet

Her finder du den seneste dagsorden eller det seneste referat fra Billedkunstrådet.

7. september 2023 - referat fra Billedkunstrådet Referat fra Billedkunstrådet

Billedkunstrådet 7. september 2023

Åben

Beslutning

Godkendt med den tilføjelse, at formanden indledte mødet med en orientering om budgetoplægget.

Åben

Indstilling

Billedkunstrådet godkender årsberetning 2022 for Billedkunstrådet

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at den besværlige procedure med udpegning af rådsmedlemmer ønskes refereret.
Årsrapporten sendes til godkendelse i Sundheds- og kulturudvalget.

Bilag

Åben

Indstilling

Formålet med puljerne er at understøtte lokale arrangementer og projekter, hvor billedkunst er det bærende element. Aalborg Kommunes Billedkunstråd behandler ansøgningerne, og indstiller fordeling af puljemidler til Sundhed og Kultur, der indstiller til Sundheds- og Kulturudvalget. Kunstpuljen er delt i en arrangørpulje og en projektpulje. Der er 700.000 kr. i puljen årligt fordelt på 3 ansøgningsrunder i februar, maj og september. Der resterer i kalenderåret 2023 348.000 kr. i puljerne.

Retningslinjer og bedømmelseskriterier for kunstpuljerne fremgår af Aalborg Kommunes hjemmeside Aalborg.dk

Ansøgningerne ligger i Grant One, Aalborg Kommunes puljesystem.

Beslutning

Behandlet. Sundhed og Kultur indstiller på baggrund af rådgivningen fra Billedkunstrådet til godkendelse i Sundheds- og Kulturudvalget.

Åben

Beslutning

intet

Kontakt

Kultur

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 53

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje