Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Råd, nævn og andre udvalg Andre udvalg Dagsorden eller referat - Landdistriktsudvalget

23. maj 2023 - referat fra Landdistriktsudvalget

Her finder du den seneste dagsorden eller det seneste referat fra Landdistriktsudvalget.

23. maj 2023 - referat fra Landdistriktsudvalget Referat fra Landdistriktsudvalget

Landdistriktsudvalget 23. maj 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Evald Lange Rise deltog ikke i behandlingen af punktet.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur fremsender til Landdistriktsudvalget orientering status på budgetproces 2024

Beslutning

Til orientering.

Evald Lange Rise deltog ikke i behandlingen af punktet.

Lukket

Beslutning

Anbefales.

Flemming Johannesen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Landdistriktsudvalget anbefaler indstillet ansøgning til Landdistriktspuljen mellem 10- 100.000 kr.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Landdistriktsudvalget anbefaler til Sundheds- og Kulturudvalgets godkendelse, forslag til indkomne projektideer til Landsbypuljen, og

at der afsættes kr. 1.209.414 kr. af 2023-årsrammen for Landsbypuljen til projekter og

at projekter indmeldt i 2023 sættes på bruttolisten til nærmere afklaring

Beslutning

Anbefales.

Med den tilføjelse at "Fortorv i Sønderholm" også indgår i anbefalingen og,

at Formandsskaber bemyndiges til at anbefale "sti" i Nørholm og "Sikker skolevej" i Skørbæk-Ejdrup mhp. behandling i Sundheds- og Kulturudvalget inden sommerferien.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur fremsender til Landdistriktsudvalgets orientering, status på de afholdte møder med samråd i landdistriktet

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur fremsender til Landdistriktsudvalgets drøftelse, formandsskabets emner til dialogmøde med Sundheds- og Kulturudvalget

Beslutning

Drøftedes.

Punkt 1. Strategisk landsbyplanlægning og evt. skolelukninger i Landdistriktet ønskes drøftet med Sundheds- og Kulturudvalget.

Åben

Indstilling

  • Orientering fra formandskabet
  • Orientering fra Sundhed og Kultur
  • Projekter på vej
  • Status på tilsagn pr. maj 2023
  • Status på tilsagn ved Puljen under 10.000 kr.
  • Nye udviklingsprojekter, status på igangværende projekter
  • Nye politikker, strategier mv.

Beslutning

Til orientering.

Aalborg Event inviteres til det kommende møde i Landdistriktsudvalget til dialog om events i Landdistriktet.  

Åben

Beslutning

Intet.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Kontakt

Landdistriktsgruppen

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 44

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere