Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Byrådet og de politiske udvalg Dagsorden eller referat - Senior- og Omsorgsudvalget

4. oktober 2023 - dagsorden fra Senior- og Omsorgsudvalget

4. oktober 2023 - dagsorden fra Senior- og Omsorgsudvalget Dagsorden fra Senior- og Omsorgsudvalget

Senior- og Omsorgsudvalget 4. oktober 2023

Åben

Åben

Indstilling

Leder Morten Søgaard Mikkelsen, assisterende leder Mariann Kjær Jensen og studerende Pernille Ringsborg deltager ved behandling af pkt. 2deltager i behandling af punktet.

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget

At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden i 2022 (bilag 1) tages til orientering.

At forslag til vejledende frister i 2024 for sagsbehandlingstiden (bilag 2) godkendes som høringsgrundlag.
Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget, at forslag til revideret kvalitetsstandard for 2023 for hjælp efter servicelovens § 83 og § 83 a (bilag 1-4), der muliggør skærmbesøg som leveringsmetode, godkendes med henblik på ikrafttræden pr. 4. oktober 2023.

Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalgets godkendelse Økonomirapport pr. ultimo august 2023.Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget, at licitationsresultat for tilbygning til Storvorde Plejecenter godkendes, og der kan kontraheres med hovedentreprenør.

Konsulent Morten Svenningsen deltager i behandling af punktet.

 Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalgets godkendelse,

at licitationsresultat for Nyt plejehjem i Gandrup godkendes, og der kan kontraheres med totalentreprenør

at der udpeges navn til plejehjemmet blandt de fremsendte navneforslag.

 

Søren Næser fra Arkitektfirmaet Bjørk og Maigaard og konsulent Morten Svenningsen deltager på mødet med en kort præsentation af projektet.

 Bilag

Lukket

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget og Senior- og Omsorgsudvalget indstiller til Byrådet

At oversigt over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service i 2022 tages til orientering.

At Byrådet godkender anbefaling om, at der ikke udarbejdes en særskilt juridisk handleplan for styrkelse af sagsbehandlingen i Aalborg Kommune, som følge af omgørelsesprocenterne for 2022.Åben

Indstilling

Senior og Omsorg fremsender til Senior- og Omsorgsudvalgets orientering oversigt over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service i Senior og Omsorg for 2022.Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget,

- At resultater i undersøgelsen af social- og sundhedsuddannelserne i Ældre og Sundhed i 2023 drøftes.

- At Forvaltningsledelsen orienteres om planlagte opfølgningsaktiviteter i Ældre og Sundhed efter behandling af undersøgelsen i chefgruppen i Ældre og Sundhed samt AMU-ÆS.

 

Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg fremsender til Senior- og Omsorgsudvalgets orientering årsberetning om magtanvendelse på ældre området i 2022.

 Åben

Indstilling

Senior og Omsorg fremsender til Senior og Omsorgsudvalgets orientering, status på beboertilfredshedsundersøgelse på plejehjem.

 

Bilag

Åben

Indstilling

14.1

Status vedr. udbredelse af dosispakket medicin i Ældre og Sundhed.

Bilag vedlagt.

Lukket

Åben

Indstilling

18.1

Mødeplan for Senior- og Omsorgsudvalget - 2023

Vedlagt.

Bilag

Åben

Kontakt

Senior og Omsorg

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 82 10 00

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje