Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Byrådet og de politiske udvalg Dagsorden eller referat - Senior- og Omsorgsudvalget

17. maj 2023 - referat fra Senior- og Omsorgsudvalget

Her finder du den seneste dagsorden eller det seneste referat fra Senior- og Omsorgsudvalget.

17. maj 2023 - referat fra Senior- og Omsorgsudvalget Referat fra Senior- og Omsorgsudvalget

Senior- og Omsorgsudvalget 17. maj 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Lasse Frimand Jensen deltager ikke i behandling af pkt. 2.

Lukket

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller, at Senior- og Omsorgsudvalget godkender

At der etableres en skærmenhed som et selvstændigt ledelsesfelt under Frit Valg

At både servicelovsydelser og sundhedslovsydelser kan visiteres som skærmbesøg

At taksten for skærmbesøg fastsættes til den godkendte fritvalgspris fratrukket 90 kr. pr. Time

At etableringsudgifter afholdes inden for den godkendte økonomiske ramme

At der indgås aftale med en ekstern leverandør om håndtering af skærmløsningen

 

At forslaget sendes til høring forud for endelig godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller, at Senior og Omsorgsudvalget godkender beboertilfredshedsundersøgelse på plejehjem i Aalborg Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget, at mødeplan 2024 for Senior- og Omsorgsudvalget godkendes.

Mødeplanen vil blive opdateret løbende, eks. med konferencer fra KL.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

6.1

Orientering om beskæftigelsesindsatser for ukrainske flygtninge

Notat vedlagt.

 

 

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Lukket

Åben

Indstilling

10.1

Mødeplan for Senior- og Omsorgsudvalget - 2023

Vedlagt.

Beslutning

Intet.

Bilag

Åben

Beslutning

Godkendt.

Kontakt

Senior og Omsorg

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 82 10 00

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere