Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Byrådet og de politiske udvalg Dagsorden eller referat - Klima- og Miljøudvalget

26. september 2023 - referat fra Klima- og Miljøudvalget

26. september 2023 - referat fra Klima- og Miljøudvalget Referat fra Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget 26. september 2023

Åben

Beslutning

Godkendt

Åben

Indstilling

Klima og Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget godkender, virksomhedsrapporten pr. 31. august 2023.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljø fremsender til Klima- og Miljøudvalgets orientering notat om årsrapporten 2022 for Oudrup Deponi I/S.

Beslutning

Til orientering

Bilag

Åben

Indstilling

Klima og Miljø indstiller, at byrådet godkender, at der ydes kommunal lånegaranti på 20,4 millioner kroner til Aalborg Vand A/S. Låntypen er et aftalelån med fast rente og en løbetid på 30 år.

Beslutning

Anbefales

Åben

Indstilling

Klima og Miljø indstiller, at byrådet godkender, at der ydes kommunal lånegaranti på 5 millioner kroner til Aalborg Vand A/S. Låntypen er et aftalelån med fast rente og en løbetid på 30 år.

Beslutning

Anbefales

Åben

Indstilling

Klima og Miljø indstiller, at byrådet godkender, at der ydes kommunal lånegaranti til et lån på 58 millioner kroner til Aalborg Kloak A/S med en løbetid på 30 år til finansiering af udgifter forbundet med separatkloakering af fælleskloakerede område.

Beslutning

Anbefales

Åben

Indstilling

Klima og Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget godkender, at Godthåb Vandværks og Aalborg Forsyning, Vand`s Forsyningsopland ændres så delområderne 1 og 2 overgår til Godthåb Vandværk og delområde 3 overgår til Aalborg Forsyning, Vand A/S.

Beslutning

Godkendt

Åben

Indstilling

Klima og Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget godkender at sende høringssvar på NT's budgetforslag for 2024 jævnfør sagsbeskrivelsen.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Åben

Indstilling

Klima og Miljø indstiller at Klima- og Miljøudvalgets godkender

at      Miljø- og Energiudvalgets beslutning om en kube-ordning for indsamling af genanvendeligt affald ved          sommerhuse ændres til en løsning med todelte containere ved hvert sommerhus,

at      sommerhusabonnementet for denne indsamlingsordning fra 2025 stiger med i størrelsesordenen 350          kr. pr. år inkl. moms.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljø indstiller at Klima- og Miljøudvalget godkender

at    anbefale det nye rottegebyr på 0,514 kr. pr m2

at    rådmanden i klima og Miljø bemyndiges til at justere rottegebyret i henhold til bekendtgørelsen, hvis             det bliver nødvendigt.

at    opkrævning af rottegebyr fremover kun sker en gang årligt i januar, mod i dag 2 gange årligt.

Beslutning

Godkendt.

Det bemærkes, at bekendtgørelsen nu er modtaget.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima og Miljø fremsender til Klima- og Miljøudvalgets orientering en status på håndtering af asbest.

Beslutning

Til orientering

Åben

Indstilling

Klima og Miljø fremsender til Klima- og Miljøudvalgets orientering en status på planlægningen af den europæiske bæredygtighedskonference i 2024 og den tilhørende Bæredygtighedsfestival.

 

Beslutning

Til orientering

Åben

Beslutning

Per Clausen orienterede om arrangement med igangsættelse af Plusbussen lørdag d. 23/9-23.

Åben

Beslutning

Borgermødet omkring Aalborg Kommunes budget 2024-27 d. 20/9-23 blev drøftet.

Daniel Borup orienterede fra seneste bestyrelsesmøde i KIMO.

Åben

Beslutning

Godkendt

Lukket

Lukket

Åben

Beslutning

Godkendt

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje