Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Byrådet og de politiske udvalg Dagsorden eller referat - Klima- og Miljøudvalget

23. maj 2023 - referat fra Klima- og Miljøudvalget

Her finder du den seneste dagsorden eller det seneste referat fra Klima- og Miljøudvalget.

23. maj 2023 - referat fra Klima- og Miljøudvalget Referat fra Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget 23. maj 2023

Åben

Beslutning

Godkendt

Åben

Indstilling

Klima og Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget godkender, virksomhedsrapporten pr. 30. april 2023.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Åben

Indstilling

Klima og Miljø indstiller, at byrådet godkender,

at     der til det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget for 2023 gives en tillægsbevilling på 2.600.000          kr. i merindtægter og 32.630.000 kr. i merudgifter, eller i alt ca. 35.230.000 kr. i netto-merudgifter,

at     frigivelsesbeløbene på det brugerfinansierede område forøges med 1.662.000 kr. i merudgifter.

Beslutning

Anbefales med følgende  justering.

Investeringen i levetidsforlængelsen af faciliteterne Over Bækken 2 (25 mio.kr.) udelades, men deles op i følgende ;

a. fase 1 iværksættes snarest muligt inden for nuværende budgetramme

b. fase 2 beskrives nærmere med hensyn til indhold, prisniveau, arealværdi inden ny stillingtagen i udvalget

 

Åben

Indstilling

Klima og Miljø indstiller at byrådet godkender

at     den gennemførte kortlægning af Aalborg Kommune affaldsydelser tages til efterretning

at     Aalborg Kommunes affaldsydelser kompetenceoverdrages til Nordværk I/S med virkning fra 1. januar          2024

at     Administrationen bemyndiges til i samarbejde med Nordværk I/S at udarbejde et fælles grundlag for          kompetenceoverdragelsen af affaldsydelserne og overdragelsen af de aktiviteter og medarbejdere,          der skal overdrages til Nordværk I/S


Beslutning

Anbefales

Per Clausen og Daniel Borup deltog ikke under punktet

Bilag

Åben

Indstilling

Klima og Miljø indstiller, at byrådet godkender udkast til ”Aftale om opgaveoverførsel til Nordværk I/S” vedrørende omlastning og afsætning af tekstilaffald fra husstande og genbrugspladser Aalborg Kommunes, samt nyt bilag 3.2.11 i henhold til punkt 3.7 i Nordværk I/S’ vedtægter.

Beslutning

Anbefales

Bilag

Åben

Indstilling

Klima og Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget godkender,

at      der etableres en henteordning for asbestaffald, som finansieres gennem boligabonnementet for                    borgere, hvorved boligabonnementet forsøges med 20 kr. pr. bolig.

at      virksomheder skal betale markedspris for at benytte henteordningen og fortsat betale pr. besøg på               genbrugspladserne.

at      antallet af genbrugspladser, som modtager asbestaffald ændres fra seks til to, og der kan fortsat               maksimalt afleveres 100 kilo asbestaffald pr. besøg.

at      der stilles krav til emballering af asbestaffald både i forbindelse med henteordning og aflevering på               genbrugspladser og ved nedbrydning og håndtering af asbestholdigt erhvervsaffald i øvrigt.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Åben

Indstilling

Klima og Miljø fremsender til Klima- og Miljøudvalgets orientering, Klimarådets Statusrapport 2023 og koblingen til Aalborg Kommunes klimaindsats. Klima- og Miljøudvalget bedes tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til orientering

Bilag

Åben

Indstilling

Klima og Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget godkender forslag om ændring af spildevandsplanen, som følge af vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Åben

Indstilling

Klima og Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget godkender forslag om ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme i et område omkring Kildegade, Søndergade, Sygehusvej og Grydstedvej - K-område 4.8.02 og 4.8.11 i Nibe.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Åben

Indstilling

På mødet gives orientering om:

  • Klima- og Miljøudvalgsmøde i starten af august

Beslutning

Charlotte Heldorf Rønn orienterede om dato for udvalgsmøde i august 2023

Charlotte Heldorf Rønn orienterede om årligt møde for almene vandværker i Aalborg Kommune, 8. juni 2023

Charlotte Heldorf Rønn gennemgik programmet for Klima og Miljøudvalgets studietur til Oslo d. 30/5-1/6 2023. 

Charlotte Heldorf Rønn orienterede om programmet for besøg af KL´s Klima- og Miljøudvalgs besøg i Aalborg d. 7. juni 2023

Åben

Beslutning

  Ingenting

Åben

Beslutning

Godkendt

Lukket

Lukket

Lukket

Åben

Beslutning

Godkendt

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere