Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Byrådet og de politiske udvalg Dagsorden eller referat - Job- og Velfærdsudvalget

16. maj 2023 - referat fra Job- og Velfærdsudvalget

16. maj 2023 - referat fra Job- og Velfærdsudvalget Referat fra Job- og Velfærdsudvalget

Job- og Velfærdsudvalget 16. maj 2023

Åben

Indstilling

Program for Fællesmødet med Børne- og Undervisningsudvalget - ca. tidspunkter.

11:30 - 12:00
Frokost

12:00 - 12:30
Orientering om status på "Bæredygtigt Børne- og familiesamarbejde" og "Sammen om Stærke Fællesskaber"

12:30 - 13:00
Drøftelse af serviceeftersyn på fraværsindsatser, tidlige og forebyggende indsatser i Aalborg Kommune

13:00 - 13:15
Orientering om justering af forebyggelsesseminarierne

13:15 - 13:30
Drøftelse af 1. års status for "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" - version 3.

13:30 - 13:35
Drøftelse af handleplan for Tryg digital By i perioden 2023-2024

13:35 - 13:45
Orientering om Benchmark vedr. unge uden uddannelse eller beskæftigelse

 

Beslutning

Godkendt 

Tobias Bøgeskov var fraværende. 

Åben

Indstilling

Job og Velfærd og Børn og Unge fremsender til Fællesmødet mellem Job- og Velfærdsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalgets orientering, status på "Bæredygtigt Børne- og familiesamarbejde" og "Sammen om Stærke Fællesskaber"

På mødet vil Hanne Manata og Mads Rune Jørgensen give en kort introduktion til de to strategier.

Hovedrapporten fra Børn og Unges projekt "Sammen om stærke fællesskaber" samt Job og Velfærds "Udviklingsstrategi for Bæredygtigt Børne- og familiesamarbejde" er begge vedhæftet som bilag.

Beslutning

Til orientering 

Tobias Bøgeskov var fraværende. 

Bilag

Åben

Indstilling

Børn og Unge og Job og Velfærd fremsender til Børne- og Undervisningsudvalgets og Job- og Velfærdsudvalgets drøftelse, omsætningsplan for serviceeftersyn på fraværsområdet for elever i Aalborg Kommune.

Beslutning

Drøftedes 

Tobias Bøgeskov var fraværende .

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd samt Børn og Unge fremsender til Fællesmødet mellem Job- og Velfærdsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalgets orientering, justering af forebyggelsesseminarierne.

Beslutning

Til orientering.

Tobias Bøgeskov var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd samt Børn og Unge fremsender til Fællesmødet mellem Job- og Velfærdsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalgets drøftelse, 1. års status "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune".

Er tidligere drøftet på Job- og Velfærdsudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget med følgende referater.

Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget 

Drøftedes.

Det er et område som Børne- og Undervisningsudvalget finder vigtigt.

Udvalget opfordrer til, at der i indsatserne også sættes fokus på værdien af fritidsjob, uddannelse og rollemodeller.

Udvalget foreslår, at temaet bliver en drøftelse på det fælles udvalgsmøde med Job og Velfærdsudvalget den 16. maj 2023. Lasse Puertas Navarro Olsen og Peter Larsen var fraværende.

Beslutning fra Job- og Velfærdsudvalget

Drøftedes.

Daniel Borup og Rosa Sulaiman var fraværende.

Beslutning

Drøftedes 

Tobias Bøgeskov var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd samt Børn og Unge fremsender til Fællesmødet mellem Job- og Velfærdsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalgets drøftelse, handleplan for Tryg digital By i perioden 2023-2024.

Er tidligere drøftet på Job- og Velfærdsudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget med følgende referater.

Beslutning fra Job- og Velfærdsudvalget

Drøftedes

Daniel Borup og Rosa Sulaiman var fraværende.

Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget

Drøftedes.

Lasse Puertas Navarro Olsen og Peter Larsen var fraværende.

Beslutning

Drøftedes 

Tobias Bøgeskov var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Børne- og Undervisningsudvalgets og Job- og Velfærdsudvalgets orientering, hovedresultater fra analyse om unge uden uddannelse eller beskæftigelse.

Beslutning

Til orientering.

Tobias Bøgeskov var fraværende. 

Bilag

Åben

Beslutning

Intet 

Tobias Bøgeskov var fraværende 

 

Åben

Beslutning

Intet 

Tobias Bøgeskov var fraværende.  

Lukket

Lukket

Åben

Beslutning

Til orientering.

Tobias Bøgeskov var fraværende. 

Bilag

Åben

Beslutning

Godkendt.

Tobias Bøgeskov var fraværende. 

Åben

Beslutning

Godkendt.

Tobias Bøgeskov var fraværende. 

Kontakt

Job og Velfærd

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 26 64

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje