Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Byrådet og de politiske udvalg Dagsorden eller referat - Job- og Velfærdsudvalget

12. maj 2023 - referat fra Job- og Velfærdsudvalget

12. maj 2023 - referat fra Job- og Velfærdsudvalget Referat fra Job- og Velfærdsudvalget

Job- og Velfærdsudvalget 12. maj 2023

Åben

Beslutning

Godkendt 

Lasse P. N. Olsen og Rosa Sulaiman var fraværende. 

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets orientering, status på sikkerhedskonsulenternes arbejde

Denise Bakholm og Fiolle Avdijaj Hajdarpasic fra Center for Tværfaglig Forebyggelse deltager under udvalgets behandling af punktet.  

Beslutning

Til orientering 

Lasse P. N. Olsen og Rosa Sulaiman var fraværende. 

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Velfærd indstiller, at Byrådet godkender Aalborg Kommunes Integrationsstrategi 2023-2026.

Beslutning

Anbefales 

Lasse P. N. Olsen var fraværende. 

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd indstiller, at Job- og Velfærdsudvalget godkender,

At det vejledende rådighedsbeløb i Aalborg Kommune harmoniseres, således Aalborg Kommune fremadrettet anvender:

•  et rådighedsbeløb for borgere over 30 år,
•  et rådighedsbeløb for udeboende borgere under 30 år
•  et rådighedsbeløb for hjemmeboende borgere under 30 år, uanset hvilken ydelse borgeren modtager.

At harmonisering af det vejledende rådighedsbeløb sker efter enten model 1: Harmonisering af det vejledende rådighedsbeløb for borgere over 30 år til nuværende niveau for kontanthjælpsmodtagere med deraf følgende udvidelse af den økonomiske ramme eller

At harmonisering af det vejledende rådighedsbeløb sker efter model 2: Harmonisering af det vejledende rådighedsbeløb for borgere over 30 år indenfor den nuværende økonomiske ramme

At såfremt harmoniseringen skal ske efter model 1, at indstillingen videresendes til behandling i Budgetforligspartierne den 12. juni 2023 og Byrådet den 14. august 2023 med henblik på godkendelse af tillægsbevilling i forbindelse med harmonisering af de vejledende rådighedsbeløb.

Beslutning

Godkendt 

Godkendt, idet model 2 vælges. 

Lasse P. N. Olsen var fraværende. 

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd indstiller, at Byrådet godkender Aalborg Kommunes Uddannelsesstrategi 2023-2026

Beslutning

Anbefales 

Lasse P. N. Olsen var fraværende. 

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets drøftelse, oplæg til Budgetforslag 2024-2027 og foretager en første prioritering af reduktionsforslag og budgetbehov.

Bilagene er lukkede pga. den igangværende budgetproces.

Beslutning

Drøftedes 

Dias anvendt på mødet er vedhæftet referatet.  

Åben

Beslutning

Til orientering 

Forvaltningen orienterede om status på løngenopretningsprojektet for arbejdspladser i den tidligere Familie- og Beskæftigelsesforvaltning, og at der afholdes Dialogmøde med de faglige organisationer den 30.05.23. Job- og Velfærdsudvalget får en nærmere orientering på mødet den 23.06.23.  

Forvaltningen orienterede om resultat af udbud for offentlige bisættelser og begravelser. 

 

Åben

Beslutning

Intet.

Lukket

Lukket

Åben

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Kontakt

Job og Velfærd

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 26 64

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje