Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Byrådet og de politiske udvalg Dagsorden eller referat - Job- og Velfærdsudvalget

28. april 2023 - referat fra Job- og Velfærdsudvalget

28. april 2023 - referat fra Job- og Velfærdsudvalget Referat fra Job- og Velfærdsudvalget

Job- og Velfærdsudvalget 28. april 2023

Åben

Beslutning

Godkendt 

Lasse P. N. Olsen var fraværende.  

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets orientering, information om udvalgets besøg ved headspace den 28.04.23. 

Centerchef ved Headspace Aalborg Line Brix Madsen deltager under punktet. 

Beslutning

Til orientering 

Lasse P. N. Olsen var fraværende. 

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd indstiller, at Job- og Velfærdsudvalget godkender, at der ansøges om fondsmidler til øget brug af medicinpræparatet Buvidal i en projektperiode.

Beslutning

Godkendt 

Lasse P. N. Olsen og Daniels Borup var fraværende. 

Åben

Indstilling

Job og Velfærd indstiller, at Job og Velfærdsudvalget godkender puljeansøgning Hyttebyen Stenholmsvej.

Centerchef TinaMaria Larsen fra Center for Sociale Indsatser deltager under punktet.

Beslutning

Godkendt 

Lasse P. N. Olsen og Daniels Borup var fraværende. 

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets drøftelse, status på hjemløsestrategi med mulighed for input.Beslutning

Drøftedes 

 

Bilag

Åben

Indstilling

Job og velfærd fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets orientering, baselinemåling med henblik på fremtidig opfølgning på ophold på forsorgshjem (Servicelovens § 110).

Centerchef TinaMaria Larsen fra Center for Sociale Indsatser deltager under punktet.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets orientering, status på udvidelse af servicearealer på botilbuddet AttruphøjBeslutning

Til orientering 

Lasse P. N. Olsen og Daniels Borup var fraværende. 

 

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets orientering, byvandring ved Café Parasollen.

Job- og Velfærdsudvalget møder kl. 13:00 ved Café Parasollen og vil derfra få en guidet tur ved en tidligere hjemløs rundt i byen.

Turen er med til at belyse Aalborg fra en side, som for de fleste er ukendt, og udvalget vil gennem personlige fortællinger få indblik i livet for en hjemløs. Byvandringen afsluttes kl. 15.

Beslutning

Til orientering.

Åben

Beslutning

Til orientering 

Forvaltningen orienterede om, at der udarbejdes sag vedr. plan for udfasning af midlertidige lejemål anvendt ifm. ukrainerindsatsen. 

Lasse P. N. Olsen og Daniels Borup var fraværende. 

 

Åben

Beslutning

Til orientering 

Rosa Sulaiman orienterede fra Uddannelsesrådets drøftelse af høringsudkast til ny Uddannelsesstrategi. 

Lasse P. N. Olsen og Daniel Borup var fraværende. 

 

Lukket

Lukket

Åben

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Kontakt

Job og Velfærd

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 26 64

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje