Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Byrådet og de politiske udvalg Dagsorden eller referat - Job- og Velfærdsudvalget

6. oktober 2023 - dagsorden fra Job- og Velfærdsudvalget

6. oktober 2023 - dagsorden fra Job- og Velfærdsudvalget Dagsorden fra Job- og Velfærdsudvalget

Job- og Velfærdsudvalget 6. oktober 2023

Åben

Åben

Indstilling

Voksensocialafdelingen fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets orientering en kort beskrivelse af besøg hos Voksensocialafdelingens Visitation.

Under udvalgsmødet deltager visitationschef Lene Kalstrup, leder Charlotte Bang Mathiasen og leder Ditte-Marie RiisagerÅben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets orientering, besøg af Gestus Nord.

Gestus Nord er en velgørende forening, hvis vision er at være med til, at børn, unge i svære situationer får et styrket fundament at stå på, gennem en ekstra håndsrækning fra forennigen.

Hjælpen gives ved at tildele økonomisk hjælp ved ansøgning samt ved at arrangere forskellige aktiviteter, camps og tilbyder mentorer. Foreningen har en række frivillige tilknyttet.

Formand for bestyrelsen Karen Marie Hovmøller og projektleder Jette Uhrenholt deltager i udvalgsmødet mhp. at drøfte samarbejdet mellem Job og Velfærd og foreningen, udover det samarbejde der i forvejen er.

 

 

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets orientering, borgerrådgiverens beretning for 2022.

Borgerrådgiver Anja Kristensen præsenterer beretningen på udvalgsmødet.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget og Senior- og Omsorgsudvalget indstiller til Byrådet

At oversigt over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service i 2022 tages til orientering.

At Byrådet godkender anbefaling om, at der ikke udarbejdes en særskilt juridisk handleplan for styrkelse af sagsbehandlingen i Aalborg Kommune, som følge af omgørelsesprocenterne for 2022

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets drøftelse, oversigt over budgetforlig for Budget 2024, med henblik på videre proces for udmøntning af Budget 2024-2027.

Bilag

Åben

Åben

Lukket

Lukket

Åben

Bilag

Åben

Åben

Kontakt

Job og Velfærd

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 26 64

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje