Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Byrådet og de politiske udvalg Dagsorden eller referat - Job- og Velfærdsudvalget

2. juni 2023 - dagsorden fra Job- og Velfærdsudvalget

Her finder du den seneste dagsorden eller det seneste referat fra Job- og Velfærdsudvalget.

2. juni 2023 - dagsorden fra Job- og Velfærdsudvalget Dagsorden fra Job- og Velfærdsudvalget

Job- og Velfærdsudvalget 2. juni 2023

Åben

Indstilling

Eksterne og interne deltagere inviteret til følgende tidspunkter.

Kl. 08:30 - 9:00
Sisse Skov Møller og Tanja H. Andersen, Job- og Uddannelsesafdelingen

Kl. 09:00 - 9:30
Lisbeth Trap-Jensen Torp og Brian Tjørnelund, Voksenafdelingen

Kl. 10:00 - 11:00
Niels Kronborg og Sune Myrup fra Nordjyllands Politi samt Denise Bakholm fra Center for Tværfaglig Forebyggelse 

Kl. 11:30 - 11:50
Anja Kristensen, borgerrådgiver

 

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets orientering, præsentation af løsladelseskoordinator i Aalborg Kommune

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets orientering, afrapportering fra socialfaglige og sundhedsfaglige tilsyn udført i Voksenafdelingen i 2022.

Leder af De Specialiserede Døgntilbud Brian Tjørnelund-Larsen og chefkonsulent Lisbet Trap-Jensen Torp fra Voksenafdelingen deltager under punktet.

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets orientering, afrapportering af socialfaglige tilsyn og medicintilsyn udført i Børne- og Familieafdelingen i 2022

Leder af De Specialiserede Døgntilbud Brian Tjørnelund-Larsen og chefkonsulent Lisbet Trap-Jensen Torp fra Voksenafdelingendeltager under punktet.

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd indstiller, at Job- og Velfærdsudvalget godkender økonomirapporten ultimo april 2023, med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets orientering, besøg af Nordjyllands Politi. 

Niels Kronborg og Sune Myrup fra Nordjyllands Politi samt Denise Bakholm fra Center for Tværfaglig Forebyggelse deltager under punktet.

Åben

Indstilling

Job og Velfærd, Børn og Unge samt Sundhed og Kultur indstiller, at Job- og Velfærdsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget godkender, ansøgning om partnerskab for unge i mistrivsel mellem Det Obelske Familiefond, SUS – Socialt Udviklingscenter og Aalborg Kommune

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets orientering, status på udviklingen på beskæftigelses- og erhvervsområdet i Aalborg Kommune opgjort pr. marts 2023

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets orientering, information om arbejdsskade og politianmeldelse.Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets orientering, borgerrådgiverens beretning for 2022.

Borgerrådgiver Anja Kristensen præsenterer beretningen på udvalgsmødet.

Bilag

Åben

Indstilling

1.
Orientering om tilpasning af dagtilbudsområdet i Voksenafdelingen

Efter en forudgående høringsproces har Forvaltningsledelsen i Job og Velfærd godkendt, at der gennemføres en tilpasning af dagtilbudsområdet i Voksenafdelingen. 

Tilpasningen indebærer, at dagtilbudspladserne på ‘Væksthuset Røllikevej’ (under Centeret for socialpsykiatri og autisme) flyttes fra adressen Røllikevej 15 til adressen Viren 6, og indtil videre benævnes ‘Væksthuset Viren 6’ (under Center for særlige tilbud og autisme).

Det nuværende ‘Dagtilbuddet Viren 6’ (under Center for Livskraft) flytter til Bodil Hjorts Vej 5, hvor der indenfor det sammen ledelsesfelt er ledige og egnede lokaler i den bygning, der i dag rummer ‘Dagtilbuddet Værkstedet’. Dagtilbuddet benævnes fra flytningen og indtil videre ’Dagtilbuddet Bodil Hjorts Vej 5’.

Afdelingschefen vil på mødet kort orientere om den forudgående proces og grafisk illustrere tilpasningen.

 

2.
Orientering om referat fra studietur til Amsterdam, Holland


Referat, regnskab, program og diverse præsentationer vedhæftet

 

 

 

Bilag

Åben

Lukket

Lukket

Åben

Bilag

Åben

Åben

Kontakt

Job og Velfærd

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 25 01

Åbningstider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje

Translate Presse og kommunikation Tilgængelighedserklæring Databeskyttelse Job og karriere