Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Byrådet og de politiske udvalg Dagsorden eller referat - By- og Landskabsudvalget

1. juni 2023 - referat fra By- og Landskabsudvalget

1. juni 2023 - referat fra By- og Landskabsudvalget Referat fra By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 1. juni 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Jane Østergaard var fraværende.

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender virksomhedsrapport pr. 30. april 2023.

Beslutning

Godkendt.

Jane Østergaard var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 3-6-116 endeligt uden ændringer.

Beslutning

Anbefales.

Jane Østergaard var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender

  • forslag til Kommuneplantillæg 4.081.
  • forslag til Lokalplan 4-3-112.
  • at der ikke skal laves en miljørapport.
  • at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Anbefales.

Anna Aaen kan ikke anbefale.

Jane Østergaard var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender,

at der stilles op til 100% kommunal garanti for realkreditlån til finansiering af de støttede arbejder for helhedsplanen,

at der stilles 19,66% kommunal garanti på lån kr. 61.313.000 for realkredit til finansiering af ekstraordinære renoveringsarbejder.

Beslutning

Anbefales.

Jane Østergaard var fraværende.

Åben

Beslutning

Intet.

Åben

Beslutning

  • Orientering om signalanlæg.
  • Opfølgning på studieturen.

Åben

Beslutning

Intet.

Åben

Beslutning

Intet.

Åben

Beslutning

Intet.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Kontakt

By og Land

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje