Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Byrådet og de politiske udvalg Dagsorden eller referat - By- og Landskabsudvalget

25. maj 2023 - referat fra By- og Landskabsudvalget

25. maj 2023 - referat fra By- og Landskabsudvalget Referat fra By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 25. maj 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

By og Land fremsender til By og Landskabsudvalgets drøftelse sag vedrørende oplæg til anlægsbudget 2024-2027.

Beslutning

Drøftedes.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender

 • Regnskab 2022 for Limfjordsbroen.
 • Aktuel status 2023 med flytning af anlægsarbejder på 16,7 mio. kr. fra 2023 til 2024.
 • Budget 2024 for Limfjordsbroen.

Beslutning

Anbefales.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering redegørelse om EBL (Entreprenør, By og Land) og om EBLs rammevilkår.

Beslutning

Til orientering.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at kendelse af 8. december 2022 afsagt af Overtaksationskommissionen vedrørende en lodsejers erstatningskrav for afgrødetab for årene 2016- 2018 efter vandløbslovens § 73, indbringes for domstolene.

Beslutning

Ikke godkendt.

 

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender

 • Kommuneplantillæg 6.032 endeligt uden ændringer.
 • Lokalplan 6-3-112 endeligt uden ændringer.

Beslutning

Anbefales.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 6-3-110 endeligt uden ændringer.

Beslutning

Anbefales.

Anna Aaen kan ikke anbefale.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 2.030.
 • forslag til Lokalplan 2-4-113.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Anbefales.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 3.039.
 • forslag til Lokalplan 3-4-108.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Anbefales.

Anna Aaen og Jane Østergaard kan ikke anbefale.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 9.024 Erhverv ved Hals.
 • at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Anbefales.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 9.025.
 • at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Anbefales.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Lokalplan 6-1-117.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslaget sendes i offentlig høring i 7 uger.

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at ny vej inden for lokalplanområdet navngives Bronzeparken.

Beslutning

Indstillingens 1. "at" anbefales.

Indstillingens 2. "at" godkendt.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender,

 • opsamling på fordebat for udvidelse af erhvervsområde i Svenstrup Syd, og
 • at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt evt. miljøvurdering og VVM for erhvervsområdet.

Beslutning

Udgik.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender, at kompetencen i sager, hvor der i forbindelse med vedtagelse af en lokalplan er indgået en udbygningsaftale med en eller flere grundejere, og hvor der efterfølgende ønskes en ændring af den indgåede udbygningsaftale, delegeres, således at ændringer, der ikke medfører en øget udgift for kommunen og / eller forringelse af den aftalte infrastruktur, fremover kan godkendes af rådmand og direktør i By og Land frem for af byrådet.

Beslutning

Anbefales.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender,

 • at der træffes beslutning om ekspropriation i henhold til lov om offentlige veje § 94-123, og
 • at By og Land i øvrigt bemyndiges til at afslutte erstatningsspørgsmålene.

Beslutning

Anbefales.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at Refsnæsvej 8A, Kongerslev udbydes til salg med en mindstepris på kr.1.000.000. Prisen skal ikke tillægges moms.

Beslutning

Godkendt.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Bilag

Åben

Beslutning

 • Orientering om status på energiplanlægning.
 • Orientering om byggesag, dispensation, Nørre Tranders.
 • Orientering om byggesag, dispensation, Solbyen.
 • Orientering om dom vedr. Bundgårdsvej.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Åben

Beslutning

Intet.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Åben

Beslutning

 • Orientering om renhold.
 • Orientering om oplæg om bæredygtighed i organisationer den 2. okt. 2023 kl. 9-11.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Åben

Beslutning

 • Orientering om besigtigelse af Norden, Mølholm den 8. juni 2023, kl. 8.30 - 10.00.
 • Afklaring om besigtigelse af Egnsplanvej / Plusbus den 17. august 2023.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Åben

Beslutning

 • Nørresundby Torv.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Åben

Beslutning


Lisbeth Lauritsen var fraværende.

Kontakt

By og Land

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje