Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Byrådet og de politiske udvalg Dagsorden eller referat - By- og Landskabsudvalget

4. maj 2023 - referat fra By- og Landskabsudvalget

4. maj 2023 - referat fra By- og Landskabsudvalget Referat fra By- og Landskabsudvalget

By- og Landskabsudvalget 4. maj 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen var fraværende.

Åben

Indstilling

By og Land fremsender til By- og Landskabsudvalgets drøftelse sag vedrørende mulige omstillingspotentialer og ønsker til driftsbudgettet for 2024-27.

Beslutning

Drøftedes.

Anna Aaen var fraværende.

Åben

Indstilling

By og Land fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering ændring af kvalitetsbeskrivelse for 2023 som konsekvens af budget 2023 og rammevilkår for drift.

Beslutning

Til orientering.

Anna Aaen var fraværende.

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 3.038.
 • forslag til Lokalplan 3-4-107.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Anbefales.

Anna Aaen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 4.082 for Langagervej.
 • at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Anbefales.

Anna Aaen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Kommuneplantillæg 5.039,
 • miljørapporten for Kommuneplantillæg 5.039 samt
 • at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Anbefales.

Anna Aaen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Lokalplan 3-6-117.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning

Anbefales.

Anna Aaen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Lokalplan 5-6-107.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

 

Beslutning

Anbefales.

Anna Aaen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til lokalplan og miljøvurdering (MV) for Fjord Power to X.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender

 • igangsætning af fordebat for kommuneplantillæg og miljøkonsekvensvurdering (VVM) for solcellepark ved Gåser.
 • at fordebatmaterialet sendes i offentlig høring i 5 uger.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende finansieringsplan inden byggestart, herunder

at den samlede renoverings- og ombygningsudgift forhøjes med 70.935.090 kr. til 103.557.090 kr.,

at der bevilges den nødvenlige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af projektet.

Beslutning

Anbefales.

Anna Aaen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at byrådet ikke godkender ansøgning om stiftelse af selvstændigt boligselskab, Plus Bolig, afdeling 1058, Agertoften.

Beslutning

Anbefales.

Peter Lindholt og Vibeke Gamst kan ikke anbefale forvaltningens indstilling, idet det lokale demokrati bør understøttes.

Anna Aaen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender,

 • at By og Land ikke bidrager økonomisk til anlæg af Vingebro, og dermed ikke har byggeansvar.
 • at By og Land ikke påtager sig øgede driftsudgifter som følge af etablering af vingebro i Lindholm Strandpark.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering administrativt høringssvar til debatoplæg for Råstofplan 2024.

Beslutning

Til orientering.

Anna Aaen var fraværende.

Bilag

Åben

Beslutning

Intet.

Anna Aaen var fraværende.

Åben

Beslutning

 • Studietur.
 • Cykelstier langs Tingvej, status. 

Anna Aaen var fraværende.

Åben

Beslutning

Intet.

Anna Aaen var fraværende.

Åben

Beslutning

 • Orientering om at Klima og Miljø ikke forfølger projektet "Busvej på Østerbro" yderligere.
 • Nørresundby Torv, møde med de erhvervsdrivende.

Anna Aaen var fraværende.

Åben

Beslutning

Intet.

Anna Aaen var fraværende.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen var fraværende.

Åben

Beslutning

Anna Aaen var fraværende.

Lukket

Kontakt

By og Land

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 00

Skriv til os

Åbningstider

Telefontider

Har du set...

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje