Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Servicekort

Er du berettiget til helbredstillæg, men har svært ved at betale din egenbetaling, kan du søge om et servicekort.

Servicekort

Er du berettiget til et helbredstillæg, men har svært ved at betale din egenbetaling, kan du søge om et servicekort.

For at du kan få et servicekort, skal du være berettiget til personligt tillæg. Du kan søge om servicekortet ved pensionsafdelingen i Ydelsescentret.

Med et servicekort, kan du få tilskud til at betale din egenbetaling på:

Lægeordineret, tilskudsberettiget medicin

  • Briller
  • Tandbehandling
  • Fysioterapi
  • Tandproteser
  • Fodbehandling

Du skal huske, at trække helbredstillægget fra først.

Vær opmærksom på, at tilskud til briller, tandproteser og almindelig fodbehandling skal søges inden brillen købes eller behandlingen foretages.

Søger du tilskud til eksempelvis briller, og kommunen har indgået en prisaftale, kan du kun få dækket din egenbetaling op til det beløb, som brillen kan købes for ved den forhandler som prisaftalen er indgået med.

Hvis Ydelsescentret godkender at du kan få et servicekort, vil du få tilsendt et helbredskort, hvor der på bagsiden står, at du har et servicekort.

Du skal søge om et servicekort hvert år. Du vil i den forbindelse få tilsendt en ansøgning – forventeligt i februar måned. Viser det sig efterfølgende, at du ikke kan godkendes til et nyt servicekort, vil du få tilsendt et nyt helbredskort gældende for resten af året.

Del indhold