Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Servicekort

Er du berettiget til helbredstillæg, men har svært ved at betale din egenbetaling, kan du søge om et servicekort.

Få tilskud med et servicekort

Med et servicekort, kan du få tilskud til at betale din egenbetaling på:

  • lægeordineret, tilskudsberettiget medicin
  • briller
  • tandbehandling
  • fysioterapi
  • tandproteser
  • fodbehandling

Du skal dog huske, at trække helbredstillægget fra først.

For at du kan få et servicekort, skal du være berettiget til personligt tillæg. Du kan søge om personligt tillæg ved pensionsafdelingen i Ydelses- og Socialcentret.

Er du berettiget til tilskud til eksempelvis briller, og kommunen har indgået en prisaftale, kan du kun få dækket din egenbetaling op til det beløb, som brillen må koste ifølge prisaftalen.

Er du bevilget et servicekort, vil du få tilsendt et helbredstillægskort, hvor der på bagsiden står, at du er bevilget et servicekort.

Du skal søge om servicekortet hvert år. Du vil i den forbindelse få tilsendt en ansøgning.

Oplysningspligt

Du har pligt til at give Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen oplysninger om alle ændringer i dine indtægts- og formueforhold samt samlivsforhold.

Del indhold