Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Førtidspension, tidlig pension og seniorpension

Du kan her læse om dine muligheder for førtidspenson samt seniorpension.

Førtidspension

Du kan få tilkendt førtidspension, hvis din arbejdsevne er så varigt nedsat, at du - uanset støtte eller ansættelse i fleksjob - ikke er i stand til at arbejde.

Vi behandler alle henvendelser om førtidspension indenfor rammerne og mulighederne i den sociale lovgivning. Du har altid ret til at få behandlet en ansøgning om førtidspension på baggrund af din aktuelle situation.

Reglerne om førtidspension før 2003

Er du tilkendt førtidspension efter lov om højeste, mellemste eller forhøjet almindelig førtidspension, eller hvis du modtager invaliditetsydelse, vil du fortsat være omfattet af disse regler.

Seniorpension

Seniorpension er en pensionsordning for dig der er mindre end 6 år fra folkepensionsalderen, har en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og en arbejdsevne i dit seneste job der ikke overstiger 15 timer.

Seniorpensionsenheden under ATP er myndighed i forhold til ansøgning om seniorpension. Du kan ansøge om seniorpension via selvbetjeningsløsning på borger.dk.

Ønsker du at blive fritaget for at ansøge via selvbetjeningsløsningen, skal du ansøge jobcenteret om det. Jobcenteret træffer afgørelse og sender eller udlevere ansøgningsblanketten til dig. Blanketten skal sammen med jobcentrets afgørelse sendes til Seniorpensionsenheden ved ATP.

Tidlig pension

Du har mulighed for at søge om ret til tidlig pension. Udbetaling Danmark behandler din ansøgning og du kan henvende dig via selvbetjeningsløsning på borger.dk 

Du kan læse mere om førtidspension, tidlig pension og seniorpension på borger.dk

Del indhold