Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Førtidspension og seniorpension

Du kan her læse om dine muligheder for førtidspenson samt seniorpension.

Førtidspension

Du kan få tilkendt førtidspension, hvis din arbejdsevne er så varigt nedsat, at du - uanset støtte eller ansættelse i fleksjob - ikke er i stand til at arbejde.

Vi behandler alle henvendelser om førtidspension indenfor rammerne og mulighederne i den sociale lovgivning. Du har altid ret til at få behandlet en ansøgning om førtidspension på baggrund af din aktuelle situation.

Reglerne om førtidspension før 2003

Er du tilkendt førtidspension efter lov om højeste, mellemste eller forhøjet almindelig førtidspension, eller hvis du modtager invaliditetsydelse, vil du fortsat være omfattet af disse regler.

Seniorpension

Personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, som har højest 6 år til folkepensionsalderen, har en særlig mulighed for at ansøge kommunen om seniorpension.

Du skal rette henvendelse til Jobcenteret for at ansøge om seniorpension. Kommunen skal træffe en afgørelse indenfor 6 måneder. 

 

Du kan læse mere om førtidspension og seniorpension på borger.dk

Del indhold