Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Regler for udendørsarrangementer

Læs her, hvem du skal i kontakt med og søge tilladelse ved, hvis du skal arrangere begivenheder og arrangementer udendørs.

Undersøg først, om der er ledigt, der  hvor arrangementet skal foregå, og bestil stedet.

 • Torve og pladser: Kontakt Trafik & Veje, tlf. 9931 2333
 • Grønne arealer: Kontakt Park & Natur, tlf. 9931 2253
 • Privat område: Kontakt grundejeren.

Send en ansøgning om tilladelse til at afholde arrangementet til:

 • Kulturafdelingen i Sundheds- og Kulturforvaltningen
  mail: kultur@aalborg.dk
  Kontaktperson: Morten Holch, Tlf. 9931 4252
 • Tilladelseskontoret ved Nordjyllands Politi
 • Nord­jyl­lands Po­li­ti, Til­la­del­ses­kon­to­ret, Jyl­lands­ga­de 27, 9000 Aal­borg, Tlf. 9630 1448, njyl@politi.dk
 • Nordjyllands Beredskab, Tho­mas Boss Ga­de 6, Po­st­boks 529, 9000 Aal­borg; Tlf. 7015 1514, mail@nobr.dk

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

 • dato
 • tidsrum
 • sted program,
 • forventet tilskuertal og
 • eventuelle særønsker ud over, hvad retningslinjerne for udendørsarrangementer tillader

Send beliggenheds- og pladsfordelingsplan for arrangementet til Nordjyllands Beredskab for at få godkendelse af opstilling af telte, scener, flugtveje m.v.

Send ansøgning til KODA om tilladelse til at benytte musik, der er ophavsretligt beskyttet.

Læs mere

Retningslinjer for udendørsarrangementer

 

 

 

 

 

 

Del indhold