Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Brug af plakatsøjlerne

Reglerne for at bruge plakatsøjlerne i Aalborg og Nørresundby finder du her, sammen med en oversigt over placeringen.

Plakatsøjlerne står på centrale steder i Aalborg og Nørresundby.
Ikke-kommercielle institutioner og foreninger må bruge søjlerne til at annoncere for arrangementer i Aalborg og Nørresundby.

Plakatsøjlerne skal bruges i respekt for andre arrangører.

Afdelingen for Kultur, Landdistrikter og Fritid forventer, at alle, der bruger plakatsøjlerne, følger disse aftalte retningslinjer:

  • Søjlerne benyttes ikke til ophængning af plakater, hvis primære formål er varesalg.
  • Der kan maksimalt opsættes to plakater på hver stander for samme arrangement.
  • To plakater må i givet fald ikke placeres samlet på samme side af standeren, men skal være placeret modsat hinanden, altså på hver side af plakatstanderen.
  • Plakater opsættes, så der efterlades mest mulig plads til andre plakater.
  • Plakater for et arrangement kan tidligst ophænges 14 dage før arrangementet.
  • Der kan i forbindelse med kampagner for særlige større arrangementer opsættes plakater tidligere end de 14 dage, men i så fald kun af en uges varighed og med respekt for de øvrige arrangementers plakater.
  • Ved en evt. nødvendig prioritering af pladsen på standerne har de mest lokale af de lokale arrangementer fortrinsret.
  • Plakater ophængt i henhold til ovenstående vil blive respekteret af de øvrige parter i den indgåede aftale.

Retningslinjerne gælder uanset, om man selv sætter plakater op eller får hjælp fra andre til det.

Retningslinjerne er aftalt mellem Studenterhuset, Musikforeningen Skråen, By-Info, Gaffa A/S og afdelingen for Kultur, Landdistrikter og Fritid.

Link til oversigt over, hvor plakatsøjlerne står

 

Del indhold