Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Book haller og sale

Foreninger, klubber og privatpersoner kan booke idrætshaller, svømmehaller samt sports- og gymnastiksale - i dagtimerne bruges haller og sale dog af skolerne.

På Fritidsportalen kan du se ledige tider og booke en hal eller sal. Vær opmærksom på, at du ikke har råderet over hallen eller salen, før du har modtaget en endelig bekræftelse på din booking.

Book idrætshaller og gymnastiksale.

Priser - udlån af haller og sale

Priser - betales af godkendte foreninger

  • Idrætshaller 42 kr. pr. time
  • Sportssale 27 kr. pr. time
  • Gymnastiksale 17 kr. pr. time
  • Svømmehaller 67 kr. pr. time
  • Svømmesale 37 kr. pr. time

Priser - betales af andre

  • Idrætshaller og sportssale 465 kr. pr. time
  • Gymnastiksale 273 kr. pr. time
  • Svømmehaller og svømmesale 800 kr. pr. time

Særligt om overnatning på folkeskoler

Flere af Aalborg Kommunes folkeskoler stiller lokaler til rådighed for overnatning mod et mindre beløb.

Pris: Et mindre beløb pr. person afhængig af, om foreningen er godkendt af Folkeoplysningsudvalget som støtteberettiget eller ikke.

Kontakt: Teknisk serviceleder på den enkelte skole.
Se oversigt over serviceledere på skolerne

Del indhold