Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bevæg dig for livet

11. juli 2019
Aalborg er visionskommune i projekt Bevæg dig for livet, der arbejder på at gøre borgerne mere aktive i hverdagen

Bevæg dig for livet - visionskommune

Aalborg Kommune har gennem mange år gjort en stor indsats for at skabe gode rammer for foreningsdeltagelse, samt at have attraktive byrum og aktivitetsområder, hvor kommunens borgere kan bevæge sig, engagere sig og dyrke sociale fællesskaber.

Da kommunen vil mere, har Aalborg Kommune indgået et samarbejde med DIF og DGI fra 2018 til 2022 om at blive Bevæg dig for livet visionskommune. 

DGI og DIF fælles vision

DGI og DIF har besluttet at arbejde for en fælles vision, nemlig Bevæg dig for livet. Målsætningen for den nationale vision er at:

  • ”75 % af danskerne i 2025 skal dyrke idræt, og at 50 % af befolkningen skal dyrke idræt i en forening”.

Konkret betyder det, at: ”Mindst 600.000 flere danskere skal dyrke idræt og motion i 2025, mens mindst 325.000 flere skal dyrke idræt og motion i en forening”.

Målsætning for Visionsaftalen i Aalborg

Målsætningen tager udgangspunkt i data fra den Nationale Sundhedsprofil ”Hvordan har du det?”, samt Aalborg Kommunes egne medlems- og deltagerantal. Målsætning inden 2022 er:

  • 4.000 færre inaktive borgere
  • 12.000 flere som bevæger sig min. 30min om dagen
  • 5.000 flere medlemmer/deltagere i fritidslivet

Læs mere:Bevæg dig for livet i Aalborg Kommune

 

Del indhold