Skab variation i haven

Blomstrende urter og nektar

Tænk plænen på nye måder

Vand giver liv

Havens skovbryn - livet på grænsen

Bevar havens gamle træer

Døde træer giver liv

Kvasbunke

Skråninger, diger, jordvolde og stenbunker

Havens dyr

Almanak

Hjemmehørende danske planter