Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Natur på tværs af Nordjylland

I Nordjylland er der højt til loftet og store vidder. Vi har en fantastisk natur og enestående landskaber, som vi alle med rette er stolte af. Men vi kan gøre det endnu større, endnu vildere og endnu bedre.

Et vildt Nordjylland

Vi befinder os midt i en tid, hvor biodiversiteten er i tilbagegang, og det største problem er, at vi mennesker fylder mere og mere. Men nu er tiden kommet til at give noget af pladsen tilbage til naturen. Fordi vi kan, og fordi det vil gøre Nordjylland til et endnu mere spændende sted.

Naturen er nu engang bedst til at være natur, og derfor er det bedste, vi kan gøre for at vende tabet af biodiversitet, at give den vilde natur mere plads. Plads til at udvikle en robust natur, der udfolder sig på naturens egne præmisser, og hvor det ikke er menneskets nyttesyn, der styrer. I stedet formes landskabet af naturlige processer som storme, oversvømmelser, ild, stormfald, erosion og påvirkninger fra store græssende dyr.

Print alle punkter

Projektets formål

"Vi vil gennemføre den vildeste investering i fremtidens Nordjylland."

Det gør vi ved sammen at give plads til vildere og større natur, hvor der er plads til mennesker og store oplevelser.

Vi har udarbejdet en ambitiøs plan for udviklingen af vild natur i Nordjylland. Vi vil nu gå i gang med at forberede fyrtårnsprojekter på tværs af Nordjylland, i tæt samarbejde med de enkelte kommuner og lodsejerne.

Print alle punkter

Del indhold