Grønne portaler og pejlemærker ved kirke og skole (projekt 1+2)

Naturområde ved hal og skole (projekt 3)

Grønne boligområder (projekt 4)

Græssende dyr (projekt 5)

Stinetværk (projekt 6)