Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Det Grønne Frejlev

Med projektet Det Grønne Frejlev har byen fået mulighed for at skabe spændende og rig natur i Frejlev by. Med midler fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan Aalborg Kommune i samarbejde med Frejlevs borgere gennemføre projekter, der styrker Frejlevs grønne og bæredygtige profil.

Velkomst

Frejlev har en rig og varieret natur - i grusgravene, på skrænterne og i byens grønne kiler, hvor dyr og planteliv trives. Neotp dette vil vi gerne understøtte, udvikle og gøre mere tilgængeligt for borgerne i Frejlev.

I fællesskab med borgerne udarbejdes ideer og projekter omkring natur, så vi sammen skaber en ny grøn identitet for Frejlev. Arbejdet sker sammen med borgerne, samarbejdspartnere og kommunen, hvor der udveklses information, dialog og konkrete projekter, der udføres i og omkring Frejlev.

Vi samarbejder strategisk ud fra både borgernes ønsker og kommunens mål for at optimere påvirkningen af borgerne. Det gør vi for i fællesskab at sikre en vedvarende forankring af arbejdet omkring Det Grønne Frejlev.

Vi har et  målrettet fokus på udvalgte nøgleelementer i processerne og samarbejdet, hvor så mange samarbejdspartnere som muligt inddrages. På den måde kan vi sikre størst mulig indvirkning i bysamfundet og fastholde forandringen. I projekterne forsøger vi at lave så bred en vifte af projekttyper som muligt, for netop at ramme mange interesser, samtidig med at vi viser nye veje for inklusion af biodiversitet i bymfundet.

Vores vision for Det Grønne Frejlev

Frejlev er den første oplandsby i Aalborg Kommune, der arbejder med at skabe rigere natur ud fra en samlet idé og plan. Der bliver inspiration at hente i de kommende år for kommunens øvrige oplandsbyer og for byer i hele Danmark.

Du kan læse mere om projektet i visionsplanen og idekataloget, der blev udarbejdet sammen med borgere i Frejlev ved årsskiftet 19/20.

Skriv til os, så sender vi visionsplanen og idekataloget.

Delprojekterne 

Print alle punkter

Projektets formål og baggrund

Projektet skal afprøve, hvordan Frejlev kan samarbejde om at bringe unikke naturpotentialer i spil for at opnå en ny samlende identitet for byen – DET GRØNNE FREJLEV.

Frejlev er vokset fra traditionel landsby til moderne parcelhusforstad, hvor byens sammenhænge og adgang til et unikt natur- og kulturlandskab gradvist er blevet udvisket. Frejlev har med den hastige udvikling fået en usammenhængende bymidte, med blandt andet mangel på mødesteder. Projektet skal fremme Frejlevs naturkvaliteter og medvirke til at bynære landskabsrum bliver synlige og attraktive for ophold. Der skal skabes opmærksomhed på, at byens borgere selv kan medvirke til at give Frejlev en ny grøn identitet.

Print alle punkter

 

Frejlev blev i 1997 den første officielle danske ”giftfri by”, og har lige siden haft et stort skilt ved byens østlige indgang med dette budskab. Ønsket om at fremme Frejlevs grønne identitet gennem projektet Det Grønne Frejlev har vist sig at have bred støtte lokalt, så miljø og det grønne opfattes allerede som en del af Frejlevs DNA.

Del indhold