Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Det Grønne Frejlev

Med projektet Det Grønne Frejlev har byen fået mulighed for at skabe spændende og rig natur i Frejlev by. Med midler fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan Aalborg Kommune i samarbejde med Frejlevs borgere gennemføre projekter, der styrker Frejlevs grønne og bæredygtige profil.

Om projektet Det grønne Frejlev

Frejlev har en rig og varieret natur – i grusgravene på skrænterne og i byens grønne kiler, hvor dyr og planteliv trives. Og mulighederne er mange og unikke for at skabe endnu mere rig natur.

Projektet Det Grønne Frejlev skal give alle mulighed for at opdage de mange naturkvaliteter, og det skal blive nemmere at komme ud i naturen. Projektet gennemføres frem til udgangen af maj 2022.

Har du lyst til at deltage i projektet?

Du kan deltage i projektet, hvis du har lyst. En del borgere har allerede deltaget i udarbejdelsen af en grøn visionsplan, hvor der er kommet mange gode idéer til, hvad vi kan arbejde med for at gøre naturen rigere. Der er udpeget 6 projekter, som borgerne ønsker gennemført i projektperioden.

Visionsplan for Det Grønne Frejlev

Frejlev er den første oplandsby i Aalborg Kommune, der arbejder med at skabe rigere natur ud fra en samlet idé og plan. Der bliver inspiration at hente i de kommende år for kommunens øvrige oplandsbyer og for byer i hele Danmark.

Du kan læse mere om projektet i visionsplanen og idekataloget, der blev udarbejdet sammen med borgere i Frejlev ved årsskiftet 19/20.

Delprojekterne 

Print alle punkter

Projektets formål og baggrund

Projektet skal afprøve, hvordan Frejlev kan samarbejde om at bringe unikke naturpotentialer i spil for at opnå en ny samlende identitet for byen – DET GRØNNE FREJLEV.

Frejlev er vokset fra traditionel landsby til moderne parcelhusforstad, hvor byens sammenhænge og adgang til et unikt natur- og kulturlandskab gradvist er blevet udvisket. Frejlev har med den hastige udvikling fået en usammenhængende bymidte, med bl.a. mangel på mødesteder. Projektet skal fremme Frejlevs naturkvaliteter og medvirke til at bynære landskabsrum bliver synlige og attraktive for ophold. Der skal skabes opmærksomhed på, at byens borgere selv kan medvirke til at give Frejlev en ny grøn identitet.

Formål

  • Integrere natur og landskab i byudviklingen

  • Nytænke kulturarv og identitet i den sammenhæng

  • Udvikle rekreative møde- og aktivitetssteder

  • Koble byens arbejde for skovrejsning og grundvandsbeskyttelse til projektet

Mål

  1. Samarbejde mellem borgere, erhverv, lodsejere, bygherrer, institutioner, foreninger om at transformere bynære landskabsrum, skabe rekreative aktiviteter og fælleskaber.

  2. Landskabets grønne kiler og akser skaber nye forbindelser mellem by og landskab og mellem byens boligområder - blandt andet på tværs af hovedgaden med spejdere, skole, hal og sportspladser mod nord og statsskoven mod syd som regional attraktion.

  3. Fælles forståelse for byens unikke styrker og fælles retning for udvikling af en ny samlende byidentitet.

  4. Erfaringer fra processen er omsat til koncept/model, der kan inspirere andre kommuner, lokalsamfund og lodsejere, der ønsker at integrere natur og landskabsværdier i byudviklingen og gøre private rekreative arealer tilgængelige for fællesskabet.

Succeskriterier

Sammenhænge og fællesrum for aktiviteter i det bynære landskab

  • Forskellige grupper medvirker til at skabe natur- og aktivitetssteder og benytter de nye naturrum til aktivitet, læring, uformelle fritidsaktiviteter.

  • Viden om natur- og landskabelige potentialer er synlige som nye installationer af forskellig art.

Frejlev blev i 1997 den første officielle danske ”giftfri by”, og har lige siden haft et stort skilt ved byens østlige indgang med dette budskab. Ønsket om at fremme Frejlevs grønne identitet gennem Det Grønne Frejlev-projektet har også vist sig at have bred støtte lokalt, så miljø og det grønne opfattes allerede som en del af Frejlevs DNA.

Del indhold