Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Rig natur

I Aalborg Kommune gør vi en indsats for at styrke den biologiske mangfoldighed. Det er en del af vores strategi for en bæredygtig udvikling af kommunen; derfor har vi udarbejdet en rapport, som leverer en række værktøjer, der kan bruges til at give bedre livsbetingelser for den vilde natur - både i byen og på landet.

Rig natur

Aalborg Byråd har godkendt RIG NATUR i Aalborg Kommune - en strategi for biodiversitet.

Med godkendelsen fulgte en beslutning om at fremlægge konkrete mål for hvor meget biodiversiteten skal forbedres i Aalborg Kommune de kommende fem år, samt en konkret plan for hvordan man vil nå disse mål. Men det er vigtigt at understrege, at det ikke alene er kommunen, som kan standse tilbagegangen i biodiversiteten. Der skal mange flere kræfter i spil.
Derfor håber Aalborg Kommune, at rigtig mange vil lade sig inspirere af de mange forslag til at forbedre forholdene for naturen, som findes i strategien.

Se længere nede, hvordan du bestiller en digital udgave af strategien.

Rig natur i haven

I Danmark er naturen presset. Plante- og dyrelivet mangler levesteder overalt, men netop i haverne er der mulighed for at lave et lille åndehul for planter og dyr. Ved at lave nogle små justeringer i haven, kan du lave mange forskellige levesteder til gavn for den vilde natur. På den måde
kan du understøtte en større biodiversitet hjemme i din egen have.

Vi giver dig et overblik og deler tips og tricks til, hvordan du med små ændringer kan skabe flere af de levesteder, som naturen har brug for.

Print alle punkter

Del indhold