Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lille Vildmose

Lille Vildmose er en 7.600 hektar stor højmose - og Danmarks største landfredning. Du kan gratis udforske mosen på egen hånd, eller du kan besøge Lille Vildmosecentret, hvor der er mulighed for guidede ture og meget mere.

Lille Vildmosecentret

Midt i lille Vildmose ligger Lille Vildmosecentret. 

Ved centret findes shelterplads, naturlegeplads og indhegning med vildsvin og urokser. Der er tilknyttet naturvejledere til centret, og der er mulighed for en række guidede ture. Centret er et inspirerende udgangspunkt for at opleve mosen på egen hånd.

I receptionen kan du få udleveret kort og få gode råd til, hvordan du på den bedste måde oplever mosen på egen hånd. 

Lille Vildmosecentrets hjemmeside

Naturområdet Lille Vildmose

Lille Vildmose rummer vidtstrakte moser, søer, frodige græsfenner og et rigt og varieret dyre- og planteliv. Den sydlige del af området er dækket af den store Tofte Mose. Vildmosen danner samtidig rammen om en spændende kulturhistorie, hvor mennesker har forsøgt at skabe et livsgrundlag gennem kultivering af mosen og udnyttelsen af dens naturressourcer.

De indhegnede områder, Høstemark Skov og Tofte Skov, domineres af naturskov med løvtræer. Begge steder lever store bestande af krondyr, og i Tofte Skov findes Danmarks eneste vildtlevende vildsvinebestand.

Luftfoto-mellemområdet

Mellemområdet i Lille Vildmose set fra luften.

Naturstyrelsens hjemmeside - LIFE i Lille Vildmose

Del indhold