Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Badevand

For at sikre gode badestrande og havnebade samt rent badevand udtages badevandsprøver sommeren igennem.

Badevandsanalyser  

Vi har en kyststrækning på over 190 km. På kyststrækningen er der 19 badeområder, hvor der udtages badevandsprøver.  

I perioden 1. juni til 1. september blev der udtaget badevandsprøver.

Badevandets kvalitetskrav

Badevandet skal overholde nedenstående kvalitetskrav for indhold af bakterier (for kystvande og overgangsvande):

Parameter

Udmærket kvalitet

God kvalitet

Tilfredsstillende kvalitet

Intestinale   enterokokker (cfu/100 mL)

100 *

200 *

185 **

Escherichia coli

(cfu/100 mL)

250 *

500 *

500 **

* Skal overholdes i 95 % af tiden

** Skal overholdes i 90 % af tiden

Se resultatet for analyserne af badevand 

Vi har en badestation, hvor kvaliteten er tilfredsstillende. (Der findes fire klassifikationer: udmærket, god, tilfredsstillende og ringe).

Nibe Badestrand er klassificeret som tilfredsstillende. Her opsættes skilt med, at badning under regn frarådes. Læs eventuelt mere om badestederne i badevandsprofilerne. 

Klassifikation af badevandet

Badevands-station

Klassifika-tion 2018

Klassifika-tion 2019

Klassifika-tion 2020

Klassifikation 2021

Nibe Bade Strand Tilfreds-stillende God God God
Bisnap Udmærket Udmærket Udmærket Udmærket
Dokkedal ud for Stejlgabet Udmærket Udmærket Udmærket Udmærket
Egense badestrand Udmærket Udmærket Udmærket Udmærket
Egholm Kyst God Udmærket Udmærket Udmærket
Fiske- og badebro Lindholm God God God God
Fjordbad Nibe Lystbådehavn Udmærket Udmærket Udmærket Udmærket
Havnebad Aalborg  God  Udmærket  Udmærket Udmærket
Hesteskoen  Udmærket  Udmærket  Udmærket Udmærket
Hou Havnebad  Udmærket  Udmærket  Udmærket Udmærket
Limfjorden Vestre Fjordpark  Udmærket  Udmærket  Udmærket Udmærket
Lindholm Strandpark  Udmærket  Udmærket  Udmærket Udmærket
Møllestenen, Torndrup Strand  Udmærket  Udmærket  Udmærket Udmærket
Navet, Halkær Bredning  Udmærket  Udmærket  Udmærket Udmærket
Syd for Hou Havn  Udmærket  Udmærket  Udmærket Udmærket
Stavn  Udmærket  Udmærket God Udmærket
Stigsborg Kvarteret, Nørresundby       Nyoprettet
Ved campingplads SV for Nibe  God  God  God Udmærket
Vester Langeland, Mou  Udmærket  Udmærket  Udmærket Udmærket
Vestre Fjordpark  Udmærket  Udmærket  Udmærket Udmærket
 Østre Havn      Nyoprettet Nyoprettet

 

Badevandsprofiler

Der er udarbejdet badevandsprofiler for badestrandene i Aalborg Kommune:

Print alle punkter