Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Badevand

For at sikre gode badestrande og havnebade samt rent badevand udtages badevandsprøver sommeren igennem.

Badevandsanalyser  

Vi har en kyststrækning på over 190 km. På kyststrækningen er der 19 badeområder, hvor der udtages badevandsprøver.  

I perioden 1. juni til 1. september blev der udtaget badevandsprøver.

Badevandets kvalitetskrav

Badevandet skal overholder nedenstående kvalitetskrav for indhold af bakterier (for kystvande og overgangsvande):

Parameter

Udmærket kvalitet

God kvalitet

Tilfredsstillende kvalitet

Intestinale   enterokokker (cfu/100 mL)

100 *

200 *

185 **

Escherichia   coli

(cfu/100   mL)

250 *

500 *

500 **

*   Skal overholdes i 95 % af tiden

**  Skal overholdes i 90 % af tiden

Resultatet for analyserne kan ses her

Vi har en badestation, hvor kvaliteten er tilfredsstillende. (Der findes 4 klassifikationer: udmærket, god, tilfredsstillende og ringe).

Ved Nibe Badestrand er klassificeret som tilfredsstillende. Her opsættes skilt med at badning under regn frarådes. Læs evt. mere om badestederne i badevandsprofilerne. 

 

Badevandsprofiler

Der er udarbejdet badevandsprofiler for badestrandene i Aalborg Kommune:

Sortering:Alfabetisk
  DownloadLindholm Fiske- og Badebro
  DownloadVestre Fjordpark
  DownloadLimfjorden Vestre Fjordpark
  DownloadHou Havnebad
  DownloadHou Badestrand
  DownloadDokkedal Badestrand
  DownloadEgense Badestrand
  DownloadMou Badestrand
  DownloadBisnap
  DownloadMøllestenen
  DownloadAalborg Havnebad
  DownloadLindholm Strandpark
  DownloadNibe Fjordbad
  DownloadNibe Badestrand
  DownloadCampingplads SV Nibe
  DownloadEgholm Badestrand
  DownloadStavn Badestrand
  DownloadNavet
  DownloadHesteskoen

Giftig alge fundet i Limfjorden

I februar måned har Miljøstyrelsen fundet algen, Karenia mikimotoi, i Limfjorden.

Det er usædvanligt at finde algen så tidligt på året, da den normalt forsvinder om vinteren og først dukker op igen sidst på sommeren.

Karenia mikimotoi er ikke observeret som giftig for mennesker. Alligevel anbefales det, at vinterbadere undlader at bade i områder med mange alger. Algens giftstof er derimod kendt for at kunne slå fisk og bunddyr ihjel, og algen har tidligere været årsag til fiske- og bunddyrsdød i bl.a. Limfjorden.

Aalborg Kommune har ikke en konkret viden om algens udbredelse i Limfjorden, men viderebringer blot Miljøstyrelsens orientering.

Fakta: Gode råd om alger og badning

Karenia mikimotoi regnes ikke som giftig for mennesker. Alligevel anbefales det, at vinterbadere undlader at bade i områder med mange alger. En tommelfingerregel siger, at man skal kunne se fødderne, når man står i vand til knæene. Ellers er der for mange alger og blandt andet mulighed for høj bakterievækst, når algerne dør og nedbrydes. Det kan også være en god idé at holde hunden væk fra vand, der er tykt af alger.

Del indhold

Klassifikationer af badestrande