Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kommunale kirkegårde

De 3 kommunale kirkegårde i Aalborg Kommune benyttes af mange af byens borgere som små fredfyldte oaser, hvor der er plads til refleksion, fordybelse og stilhed.

Almen Kirkegård, Hasserisgade 9, 9000 Aalborg

Søndre Kirkegård, Blomstermarken 62, 9000 Aalborg

Østre Kirkegård, Filstedvej 76, 9000 Aalborg

Almen Kirkegård

Almen Kirkegård i Aalborg er, som flere andre købstadskirkegårde, fra slutningen af det 18. århundrede og anlagt som assistenskirkegård for de stærkt udnyttede bykirkegårde og kirkegulve.

Under krigen og igen i 1960'erne var kirkegården udnyttet til det yderste. Siden har stigningen i antallet af ligbrændinger medført, at forbruget af arealer til gravsteder, er blevet mindre.

De ledige arealer tilsås i dag med græs. Det første areal, der blev udlagt på denne måde, var den oprindelige Hospitalskirkegård, hvor nogle af kirkegårdens ældste monumenter findes.

Kirkegårdens oprindelige alléer bestod af lind. En del er bevaret og disse indgår i en ny hovedstruktur af lindealléer, der er under opbygning.

Kort Over Almen Kirkegaarden

Urnemuren

Kirkegårdens væg ud mod Hasserisgade er indrettet som urnemur, hvor den enkelte urne er placeret bag en marmorplade med inskription.

Kapellet

Kapellet blev opført i 1891 i nyromansk stil af røde mursten med skifertag, tegnet af arkitekt H.A. Boss. Opstandelsesbilledet på kapelsalens vestvæg er udført i 1921 af Knud Sinding.

Mandskabsbygningen

Mandskabsbygningen er tegnet af arkitekt H. Schultz, Aalborg og opført i 1959.

Mindelunden

Mindelunden blev indviet i 1949. Her findes mindeplader for 24 aalborgensere, som forsvandt under 2. verdenskrig.

Søndre Kirkegård

Kirkegården blev anlagt i 1928-1930, men først i 1940 blev den indviet efter krav fra den tyske besættelsesmagt. Efter krigen blev tyske flygtninge begravet her.

Kort Over Soendre Kirkegaard

Kapellet

Kapellet er tegnet af arkitekt K.W. Orland og opført i 1933. Kapellet er udvendig beklædt med granitkvadre og på østgavlen over hovedindgangen er indhugget en engel, udført af billedhugger Frantz Viggo Hansen.

Skovkirkegård

En skovkirkegård blev i efteråret 1984 indviet i en eksisterende fyrretræsbeplantning, der efter en kraftig udtynding blev suppleret med eg, tjørn og fjeldribs. Begravelserne foretages i græsklædte lysninger i plantningen, og gravstederne kan markeres med en granitplade.

5. maj parken

I foråret 1985 blev 5. maj Parken indviet på 40 års dagen for befrielsen. Parken blev en realitet takket være en stor indsats fra bl.a. tidligere modstandsfolk og økonomisk og praktisk støtte fra Aalborg Kommune, foreninger, fonde og enkeltpersoner.

En stor granitskulptur udført af billedhugger Edgar Funch dominerer parken. Omkring skulpturen er de 141 navneplader i granit placeret i græs. En græsklædt jordvold afgrænser mindeparken.

Østre Kirkegård

Kort efter befrielsen i 1945 stod det klart, at kirkegården i Vejgaard ikke fortsat kunne betjene den hastigt voksende befolkning i området, hvorfor man søgte efter et passende sted til endnu en kirkegård. Da Nr.Tranders Kommune i 1950 bliver indlemmet under Aalborg Købstad finder Aalborg Kommune et passende areal. Østre Kirkegård blev indviet i 1959.

Kort Over Oestre Kirkegaard

Kapel og krematorium

Kapel og krematorium er tegnet af arkitekt Logan Nørgaard og blev taget i brug i 1969. Bygningen er opført i rødt tegl. Nye miljøkrav medførte, at der i 1996 blev opført en tilbygning med et nyt krematorium, kontor og modtagelsesrum.

Staudekvarterer

I 2015 blev der indviet nye staudekvarterer for urnegravsteder på Østre Kirkegård. Der er etableret blomstrende forsommerbede, sensommerbede og skovbundsbede.

På Østre Kirkegård findes en muslimsk begravelsesafdeling.

Del indhold