Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kommunale kirkegårde

De 3 kommunale kirkegårde i Aalborg Kommune benyttes af mange af byens borgere som små fredfyldte oaser, hvor der er plads til refleksion, fordybelse og stilhed.

Almen Kirkegård, Hasserisgade 9, 9000 Aalborg

Søndre Kirkegård, Blomstermarken 62, 9000 Aalborg

Østre Kirkegård, Filstedvej 76, 9000 Aalborg

Udviklingsplan for de kommunale kirkegårde

Almen Kirkegård

Almen Kirkegård i Aalborg er, som flere andre købstadskirkegårde, fra slutningen af det 18. århundrede og anlagt som assistenskirkegård for de stærkt udnyttede bykirkegårde og kirkegulve.

Under krigen og igen i 1960'erne var kirkegården udnyttet til det yderste. Siden har stigningen i antallet af ligbrændinger medført, at forbruget af arealer til gravsteder, er blevet mindre.

De ledige arealer tilsås i dag med græs. Det første areal, der blev udlagt på denne måde, var den oprindelige Hospitalskirkegård, hvor nogle af kirkegårdens ældste monumenter findes.

Kirkegårdens oprindelige alléer bestod af lind. En del er bevaret og disse indgår i en ny hovedstruktur af lindealléer, der er under opbygning.

Urnemuren

Kirkegårdens væg ud mod Hasserisgade er indrettet som urnemur, hvor den enkelte urne er placeret bag en marmorplade med inskription.

Kapellet

Kapellet blev opført i 1891 i nyromansk stil af røde mursten med skifertag, tegnet af arkitekt H.A. Boss. Opstandelsesbilledet på kapelsalens vestvæg er udført i 1921 af Knud Sinding.

Mandskabsbygningen

Mandskabsbygningen er tegnet af arkitekt H. Schultz, Aalborg og opført i 1959.

Mindelunden

Mindelunden blev indviet i 1949. Her findes mindeplader for 24 aalborgensere, som forsvandt under 2. verdenskrig.

Kendte begravet på Almen Kirkegård

Almen Kirkegård i Aalborg er også et sted med mange person- og kulturhistoriske minder. Kendte navne fra byens gadeskilte dukker frem, og man tænker måske over, hvorfor de lige lægger navn til gader i byen.

Derfor har Aalborg Kommune udarbejdet en lille pjece, hvor et mindre udvalg af byens kendte personer er beskrevet. Disse personer har bidraget til byens udvikling inden for historie, kultur, politik eller økonomisk virksomhed. Pjecen kan rekvireres via linket nederst på siden. 

Søndre Kirkegård

Kirkegården blev anlagt i 1928-1930, men først i 1940 blev den indviet efter krav fra den tyske besættelsesmagt. Efter krigen blev tyske flygtninge begravet her.

Kapellet

Kapellet er tegnet af arkitekt K.W. Orland og opført i 1933. Kapellet er udvendig beklædt med granitkvadre og på østgavlen over hovedindgangen er indhugget en engel, udført af billedhugger Frantz Viggo Hansen.

Skovkirkegård

En skovkirkegård blev i efteråret 1984 indviet i en eksisterende fyrretræsbeplantning, der efter en kraftig udtynding blev suppleret med eg, tjørn og fjeldribs. Begravelserne foretages i græsklædte lysninger i plantningen, og gravstederne kan markeres med en granitplade.

5. maj parken

I foråret 1985 blev 5. maj Parken indviet på 40 års dagen for befrielsen. Parken blev en realitet takket være en stor indsats fra bl.a. tidligere modstandsfolk og økonomisk og praktisk støtte fra Aalborg Kommune, foreninger, fonde og enkeltpersoner.

En stor granitskulptur udført af billedhugger Edgar Funch dominerer parken. Omkring skulpturen er de 141 navneplader i granit placeret i græs. En græsklædt jordvold afgrænser mindeparken.

Østre Kirkegård

Kort efter befrielsen i 1945 stod det klart, at kirkegården i Vejgaard ikke fortsat kunne betjene den hastigt voksende befolkning i området, hvorfor man søgte efter et passende sted til endnu en kirkegård. Da Nr.Tranders Kommune i 1950 bliver indlemmet under Aalborg Købstad finder Aalborg Kommune et passende areal. Østre Kirkegård blev indviet i 1959.

Kapel og krematorium

Kapel og krematorium er tegnet af arkitekt Logan Nørgaard og blev taget i brug i 1969. Bygningen er opført i rødt tegl. Nye miljøkrav medførte, at der i 1996 blev opført en tilbygning med et nyt krematorium, kontor og modtagelsesrum.

Staudekvarterer

I 2015 blev der indviet nye staudekvarterer for urnegravsteder på Østre Kirkegård. Der er etableret blomstrende forsommerbede, sensommerbede og skovbundsbede.

På Østre Kirkegård findes en muslimsk begravelsesafdeling.

Udviklingsplan for de 3 kommunale kirkegårde

Udviklingsplanen danner grundlag for den fremtidige udvikling af kirkegårdene. Hensigten hermed er at skabe langsigtede, fleksible og rummelige rammer for kirkegårdene, hvor der tages hensyn til de kulturhistoriske værdier og den enkelte kirkegårds særlige karakteristika.

Udbud af gravstedstyper, der svarer til nutidens og fremtidens ønsker og behov er ligeledes en del af Udviklingsplanen.

Realiseringen af udviklingsplanen betyder, at Almen Kirkegård bliver by-kirkegården med alléer og lige akser, Søndre Kirkegård bliver skovkirkegården med forskellige skovbeplantninger, og Østre Kirkegård bliver havekirkegården med mindre træer og blomstrende planter. De 3 kirkegårde får med andre ord hver deres særlige karakter. 

Yderligere information

Skriv til os, hvis vi skal sende dig:

- Kort over Almen Kirkegård
- Kort over Søndre Kirkegård
- Kort over Almen Kirkegård
- Udviklingsplan for de kommunale kirkegårde
- Plantelister over staudekvarterer på Østre Kirkegård
- Pjece med Kendte begravet på Almen Kirkegård

Husk at angive titlen på den ønskede publikation i emnefeltet.

 Se også Kirkegårde og gravstedstyper

 

Del indhold

  COVID 19

By- og Landskabsforvaltningen er i øjeblikket lukket for personligt fremmøde grundet COVID 19.

Du kan kontakte os telefonisk på 9931 2000 for yderligere info.