Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Besøg vores parker og grønne områder

Kommunens parker og grønne områder kan frit benyttes. Nogle af parkerne byder på udendørs fitness, legepladser, afmærkede ruter og meget mere.

Bundgårdsparken

Bundgårdsparken blev anlagt i 1983-84 og udgør med sine 19 hektar en del af Aalborgs grønne kiler, Aalborg Øst Bykilen. Det bakkede terræn giver et storslået kig gennem parken og fra oven ligner parken sildeben på grund af den opdelte beplantning på siderne af hovedstien. I den sydlige ende ligger en sø.

I dag er parken et samlingssted for mange mennesker. Du kan finde amfiteater, gyngestativ, kælkebakke og en discgolfbane her. Der findes også motionsredskaber og en 2,3 km løberute 'Kys frøen'. Ruten er markeret med en lille frø for ca. hver 100 m.

Den Gamle Golfbane

Den Gamle Golfbane er en del af Aalborgs grønne kile Sohngårdsholm Bykilen. Parken er 53 hektar stor og støder op til Sohngårdsholmparken. Parken består af åbne græssletter afgrænset af bøge- og egeskov.

I parken kan du finde Urania Observatoriet, legeplads og svævebane, langrendsløjpe, træningspavilloner samt afmærkede løberuter. Desuden rummer parken en golfbane med seks huller og fritids- og ungdomsklubben Fri-Stedet.

Parken plejes naturnært. Det betyder, at vi giver naturen mere plads og blandt andet skaber bedre betingelser for de naturligt vilde blomster.

Jomfru Ane Parken

Jomfru Ane Parken ligger placeret på Aalborgs havnefront med Aalborg Havnebad, Multibanen og Limfjorden som nærmeste naboer.

Parken er indrettet med blomsterbede, græsplæner til solbadning og små opholdsrum med bænke, hvorfra storbylivet kan iagttages. Der er toiletter og iskiosk i umiddelbar nærhed af parken.

Kildeparken

Kildeparken er Aalborgs ældste park. Den blev indviet som offentlig park allerede i 1802. Parken omfatter ca. 6,5 hektar og udgør et smukt og klassisk parkanlæg, med gamle træer, allé, græsplæner, stier, multibane, legeplads, skulpturer og et stort springvandsbassin.

Lindholm Fjordpark 

Lindholm Fjordpark dækker et areal på ca. 50 hektar. En stor del af området har været benyttet som fyldplads, hvor der gennem årene er sket store opfyldninger dels på land og dels i Limfjorden. Anvendelsen som fyldplads blev gradvis indstillet i løbet af 1990'erne.

I 1996 tog et større naturgenopretningsprojekt sin begyndelse. Her blev de naturmæssige og rekreative hensyn vurderet højt. Store mængder råjord med kompost blev lagt oven på opfyldningerne.

I dag udgør de tidligere fyldpladsarealer et naturområde med spredt bevoksning, skovområder og åbne arealer med græs- og urtevegetation med et rigt dyre- og planteliv og med masser af muligheder for at dyrke et aktivt friluftsliv.

Mulighedernes Park

I Aalborgs sydvestlige del ligger Mulighedernes Park. Parken består af små og store rum forbundet af et stisystem, hvor hovedstien er belyst om natten.

Institutioner, klubber og foreninger benytter sig af parkens mange aktivitetstilbud, som BMX-bane, skatebane og multibane, hulehave, tigerlund, frugthave og kælkebakker, multihus og hundeskov.

Parkens tilblivelse

I forbindelse med kvarterløft af Skelagergården opstod ideen til Mulighedernes Park. Over 600 børn og unge fra kvarteret har deltaget i workshops, hvor de har bidraget med ideer til parkens indhold og navn. Et børneråd med børn i alderen 8-14 år har efterfølgende udvalgt de bedste ideer, hvoraf en del nu er realiseret.

Nordens Kridtgrav

Nordens Kridtgrav blev overtaget af Aalborg Kommune i 1974 og åbnet for offentligheden i 1980'erne. Området er på i alt 20,7 hektar, hvoraf søen udgør ca. 12,6 hektar. Søen er 600 m lang, 200 m bred og 10 - 12 m dyb næsten helt ind til bredden - bortset fra det sydvestlige hjørne, hvor der er lavvandet et stykke ud.

Det klare og rene vand indbyder umiddelbart til badning, men det frarådes på det kraftigste, da det er forbundet med livsfare, idet vandet er meget dybt og kan være særdeles koldt - også om sommeren.
Bliv på land og nyd udsigten!

I området vokser mere 100 forskellige plantearter, flere særligt knyttet til kalkbunden. Du kan året rundt opleve mange fuglearter. Dansk Ornitologisk Forening har registreret observationer af 46 arter.

Omkring 100 vandflagermus benytter den nedlagte tunnel til vinterdvale. Vandflagermus er fredede dyr og på vores nationale rødliste over 'sårbare' dyr. 

Skanseparken i Nørresundby

Skanseparken er en af Nordjyllands ældste parker. Det ca. 5 hektar store område fremtræder som en varieret park med store terrænforskelle, åbne græsarealer, rosenhave og flere forskellige publikumsfaciliteter, blandt andet legeplads og outdoor fitness. Fra Skanseparken udgår fire forskellige, afmærkede Kløverstiruter rundt i Nørresundby.

Sohngårdsholmparken

Sohngårdsholmparken er en af Aalborgs store centrale byparker. Parken er 6,2 hektar stor og ligger i umiddelbar forbindelse med Den gamle Golfbane. 

Parken har karakter af en landskabshave. De landskabelige træk med skov, store plæner, slyngede stier og busketter findes i størstedelen af parken. De mere formelt indrettede haverum kan opleves tæt på slottet. Her findes stramt klippede hække, staudebed med spejlbassin, espalier og skulptur.

Parken har fået navn efter det smukke Sohngårdsholm Slot, der er opført i nederlandsk renæssancestil.

Svanemølleparken i Svenstrup

I parken findes en 135 meter lang gangbro mellem træerne i 'Fuglesumpen', en flydende platform af træ på Svanemøllesøen og en stiforbindelse parallelt med Guldbækken med en trappe op til Hobrovej.

Gennem Svanemølleparken går Guldbækstien, der er en 5 km lang trampesti fra Godthåb til Svenstrup. Stien går på en stor del af strækningen langs Guldbækken - et af Aalborg Kommunes smukkeste vandløb.

Urtehaven i Nørresundby

Urtehaven åbnede i 1977, som en læge- og krydderurtehave. Området er ejet af Aalborg Kommune.

Haven er anlagt i tilknytning til Raschgården, en tidligere fæstegård under herregården Rødslet. Raschgården indgår sammen med Pibemagerhuset og Brohuset, som en del af Sundby Samlingerne.

I Urtehaven kunne du tidligere opleve over 300 forskellige læge- og krydderurter samt flere sjældne træer og buske, der ikke normalt er hjemmehørende i den danske natur.

I 2017 var der behov for gennemgribende fornyelse af Urtehavens udendørs faciliteter. I den forbindelse gentænktes havens design og funktioner. Urtehaven er idag en balance mellem fortid og nye tendenser, med hver sin stemning i de forskellige haverum.

Staudehaven

Stauder er flerårige urter, hvoraf flere i sin tid blev indført af munkene, for eksempel Sct. Hansurt. Stauderne er sat sammen af det hollandske firma Griffioen. Deres koncept sikrer en næsten helårlig oplevelse og et lille plejebehov. 

Munkehaven

Et udvalg baseret på den gamle haves samling af krydder- og lægeurter. Her findes urter til mad og snaps, lægende urter fra fortid og nutid og urter med tilknyttet overtro.

Stensamling

I Urtehaven ses historiske sten fundet og overdraget fra lokalområdet. En Vandrerblok fra istiden, sten til kornmaling (kværnsten, møllesten, krøjsten) og sten knyttet til helligdom og overtro (kjællingestenen, skålsten). Skilte ved stenene fortæller deres historie.

Vestre Fjordpark

Vestre fjordpark er et 165.000 m2 stort rekreativt område, med et væld af aktivitetsmuligheder, for eksempel svømning, udspring, boldspil, vandleg, parkour og meget mere. Der er også legepladser, café, grillområder, lækroge og en smuk natur omkring fjorden.

Østre Anlæg

Lige øst for Aalborg centrum ligger Østre Anlæg på 6,5 hektar, som er en af byens ældste parker. Østre Anlæg er centreret omkring en tidligere teglværkssø. Parken er med sine stier, buske, høje træer, store græsplæner, rosenhave, pergola og mange smukke blomsterbede en af de mest kendte og besøgte oaser i Aalborg.

Midt i parken ligger en legeplads og en toiletbygning. I forbindelse med boldbanen findes også en beachvolleybane og fitnessredskaber. I parken, ved pergolaen, ses desuden skulpturen 'Havfrue på fisk' samt ved indgangen fra Østerbro skulpturen 'By og Land', begge af kunstneren Hugo Lisberg.

Det er tilladt at fiske efter karusser og skaller i søen.

Budolfihaven

Parken er ca. 1,5 hektar og består af stier og opholdsarealer af granit omgivet af bede med træer og stauder.  Planterne er blandt andet valgt med reference til den kridtholdige undergrund, der kendetegner landskabet og naturen og som har haft stor betydning for Aalborgs udvikling og industri.

I Budolfihaven ligger legepladsen 'Slangen med øblet'.

Del indhold