Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Primitive lejrpladser

Der findes over 20 primitive lejrpladser i Aalborg Kommune.

Det er gratis at benytte lejrpladserne, men du må max. overnatte to nætter ad gangen på den samme plads. Du må også gerne slå dit eget telt op på pladsen.

Pladserne benyttes efter først til mølle princippet, og der kan derfor ikke bookes plads på forhånd.

Huskeregler

  • Max. to nætter i træk på den samme plads.
  • Nedgrav egne efterladenskaber. Medbring selv en lille spade.
  • Medbring selv brænde.
  • Medbring selv drikkevand til de pladser, hvor der ikke er indlagt vand.
  • Båltænding er kun tilladt på de etablerede bålpladser.
  • Efterlad altid pladsen og shelters i pæn, ren og ryddelig stand.

Kystnære pladser  

Limfjorden byder på fantastiske oplevelsesmuligheder, hvad enten du sejler i jolle, robåd eller kajak over flere dage. Mange af pladserne langs Limfjorden og Kattegatkysten er velegnede for sejlende. 

Kommer du sejlende til de primitive lejrpladser i Limfjorden, skal du være opmærksom på restriktioner omkring færdsel i perioden 1. april til 15. juli af hensyn til kystfuglenes yngleperiode i Nibe og Gjøl Bredninger. Du kan få mere at vide om disse restriktioner ved at kontakte Naturstyrelsen.

Kort over primitive lejrpladser

Åbn stort kort i nye vindue

Primitive lejrpladser i Danmark  

På Naturstyrelsens hjemmeside findes et interaktivt kort over naturtilbud i hele Danmark. Her kan du finde oplysninger om primitive overnatningssteder, bl.a. teltpladser og naturlejrpladser i de offentlige skove.

Udinaturen.dk

Del indhold