Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Primitive lejrpladser

De primitive lejrpladser er et tilbud til cyklister, vandrere og sejlende. Der findes over 20 primitive lejrpladser, anlagt i særligt attraktive skov- og naturområder og ved kysterne.

Sådan benyttes de primitive lejrpladser

Du er meget velkommen til at benytte de primitive lejrpladser, som vist på kortet længere nede på siden. Det er gratis, og du må max. overnatte to nætter ad gangen på den samme plads. Du må også gerne slå dit eget telt op.

Nogle pladser er etableret af lokale ildsjæle og aktive i borgerforeninger, der gerne vil dele naturen med andre.

Pladserne benyttes efter først til mølle princippet, og der kan derfor ikke bookes plads på forhånd.

Du skal også altid medbringe brænde til eget forbrug.

Gode huskeregler

  • Husk overnatning max. to nætter i træk på den samme plads
  • Hvor der ikke er toilet, skal du altid nedgrave egne efterladenskaber. Medbring til formålet en lille spade.
  • Medbring altid brænde til eget forbrug
  • Medbring selv drikkevand til de pladser, hvor der ikke er indlagt vand
  • Vis hensyn, når flere forskellige grupper benytter samme plads. Eksempelvis er det god skik, at der er nattero på pladsen efter kl. 22.00
  • Båltænding er kun tilladt på de etablerede bålpladser
  • Efterlad altid pladsen og shelters i pæn, ren og ryddelig stand

Primitive lejrpladser som kystnære pladser  

Limfjorden byder på fantastiske oplevelsesmuligheder, hvad enten du sejler i jolle, robåd eller kajak over flere dage. Mange af pladserne langs Limfjorden og Kattegatkysten er velegnede for sejlende. Hvilke pladser, det drejer sig om, kan ses på kortet længere nede på siden. 

Kommer du sejlende til de primitive lejrpladser i Limfjorden, skal du være opmærksom på restriktioner omkring færdsel i perioden 1. april til 15. juli af hensyn til kystfuglenes yngleperiode i Nibe og Gjøl Bredninger. Du kan få mere at vide om disse restriktioner ved at kontakte Naturstyrelsen.

Limfjorden og Kattegat er uegnede til kanosejlads

Limfjorden og Kattegat er åbne farvande, hvor det hurtigt kan blæse op og derfor uegnet til kanosejlads. Sikker kanosejlads kan derimod anbefales på Lindholm Å, Lindenborg Å og Halkær Å. Husk, at det ikke er tilladt at gå i land på privatejede arealer langs åer. Benyt altid de offentlige pladser.  

Brug kortet og find vej  

På kortet herunder kan du se, hvor de primitive lejrpladser i Aalborg Kommune ligger. Ved at at klikke på det enkelte pictogram kan du få detaljerede oplysninger om den enkelte lejrplads.

Åbn stort kort i nye vindue

Primitive lejrpladser i Danmark  

På Naturstyrelsens hjemmeside, Udinaturen.dk, der er et interaktivt kort over naturtilbud i hele Danmark, kan du finde oplysninger om primitive overnatningssteder, bl.a. teltpladser og naturlejrpladser i de offentlige skove.

Udinaturen.dk

Del indhold