Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hundeskove - et godt tilbud til dig og din hund

Hundeskove er små eller større indhegnede arealer, hvor den ansvarlige hundeejer året rundt kan lufte den lovlige og lydige hund uden snor.

Der findes 15 hundeskove i Aalborg Kommune, hvoraf de 14 er indhegnede. De 14 af hundeskovene er etableret og drives af Aalborg Kommune. Naturstyrelsen Himmerland har etableret hundeskoven i Drastrup Skov.

Åben hundeskov i Trekantskoven

I Trekantskoven nord for Hals findes en åben hundeskov. Skoven er ikke indhegnet, men omfattet af samme regler som en hegnet hundeskov. Skoven er åben for alle, og hunde og deres ejere skal derfor altid vise hensyn til skovens øvrige gæster.

Hvalpeindhegninger

I Vangen Hundeskov i Nørresundby, i hundeskoven i Mulighedernes Park og i hundeskoven i Gandrup er der lavet særlige indhegninger forbeholdt hvalpe fra 0-6 måneder.

De 14 hundeskove

 • Vadum
 • Hammer Bakker
 • Vangen i Nørresundby
 • Skydebanevejens hundeskov i Aalborgs Vestby
 • Mulighedernes Park i Aalborg SV
 • Budumvej i Aalborg Øst 
 • Østerådalen Nord
 • Lundby Krat
 • Poulstrup Sø
 • Trekantskoven (åben hundeskov)
 • Storvorde
 • Ellidshøj
 • Gandrup
 • Drastrup Skov

Klik på kortet og se hundeskove

Ved at klikke på kortet kan du se hundeskovenes afgrænsninger. 

Åbn stort kort i nyt vindue

Hunden har det bedst uden snor i hundeskoven

Er hunden lydig og under kontrol, er det en dårlig ide at føre hunden i snor i en hundeskov. Hunden reagerer mere afbalanceret på andre hunde, hvis den er uden snor. Hunden kan føle sig truet af andre løse hunde, hvis den føres i snor inden for hegnet.

QR-kode med tips til hundetræning

På lågen ind til hundeskoven er der opsat en QR-kode. Ved at scanne den får du inspiration til træningsøvelser med din hund. Øvelserne er udviklet i samarbejde med Dansk Kennel Klub og naturvejlederne i Aalborg Kommune.

Generelle regler for færdsel med hund uden snor i kommunens indhegnede hundeskove

 • Ifølge hundeloven er det altid hundeejerens ansvar at have fuld kontrol over hunden, også inden for hegnet i en hundeskov
 • Hunden skal altid være under ledsagelse ved besøg i hundeskoven
 • Trådhegnet markerer hundeskovens areal. Hunde, der springer over eller løber gennem hegnet, kaldes omgående tilbage i hundeskoven
 • Al færdsel i Aalborg Kommunes hundeskove sker på eget ansvar

Særlige regler for færdsel med hund uden snor i kommunens åbne hundeskov

Trekantskovens areal er udlagt som åben hundeskov. Det er kun tilladt at lufte hunde uden snor på Aalborg Kommunes areal.

 • Trekantskovens areal er udlagt som åben hundeskov. Det er kun tilladt at lufte hunde uden snor på Aalborg Kommunes areal
 • Ifølge hundeloven er det altid hundeejerens ansvar at have fuld kontrol over hunden, både i åbne og i indhegnede hundeskove
 • Hunden skal altid være under ledsagelse ved besøg i hundeskoven
 • Al færdsel med hunde i Trekantskoven sker på eget ansvar

I naturen skal hunde altid føres i snor

Når hunden luftes i naturen, skal den altid føres i snor. Dog er det tilladt at lufte hunde under kontrol og uden snor på offentlige strande fra den. 1. okt. - 1. april.

Husk altid pose til hundens efterladenskaber.

Løse hunde, der jager rundt i naturen, gør stor skade

Rålam, harekillinger og jordrugende ynglefugle er særligt sårbare. Ofte opdager hundeejeren ikke, at hunden har været på gale veje, før det er for sent. Løse omstrejfende hunde finder sammen og følger deres naturlige jagtinstinkter.

Hundelov og hundekampagne i Aalborg Kommune

Der har de seneste år været et stigende problem med løse hunde i en lang række af kommunens rekreative områder, og derfor er Hundelovens § 3 nu blevet skærpet i Aalborg Kommune.

Desuden skærper Aalborg Kommune også, som lodsejer, adgangsreglerne til kommunens hundeskove.

Indførelse af ny bestemmelse i Hundeloven

Byrådet i Aalborg Kommune vedtog den 14. februar 2011:

 • at hunde i byer og områder med bymæssig bebyggelse, på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, altid skal føres i snor, jf. lovbekendtgørelse nr. 259 "Lov om Hunde" § 3. stk. 2
 • at By- og Landskabsforvaltningens medarbejdere ved konstaterede overtrædelser i henhold til lovbekendtgørelse nr. 259 "Lov om Hunde" kontakter Nordjyllands Politi.

Bødetakst for overtrædelse af Hundelovens § 3 stk. 2 er 2000,00 kr. 

Se Hundeloven

Undgå smittefare ved at opsamle hundens efterladenskaber

Af hensyn til smittefare, især for hvalpe og unghunde, er det en god ide at opsamle hundens efterladenskaber. Flere indvoldsorme overlever i eks­kre­men­ter og kan udgøre en smittefare for raske hunde, der æder andre hundes efterladenskaber.

En plasticpose er velegnet til formålet og kan efterfølgende dumpes i nærmeste offentlige skraldespand - luk posen sikkert forinden.

Relevante link

Naturstyrelsens hjemmeside om hundeskove

Del indhold