Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Frie fiskepladser

Frie fiskepladser betyder, at du kan fiske frit med fiskestang på strækninger langs åer, søer, fjorde og kyststrækninger, der er ejet af Aalborg Kommune. Det er ikke tilladt at fiske med ruser, net eller krebseruser.

Fisketegn

Frit fiskeri betyder, at du må fiske gratis og uden at skulle betale til en lystfiskerforening eller til ejeren af fiskevandet. Det eneste, der kræves, er det statslige obligatoriske fisketegn, der gælder for alle lystfiskere mellem 18 og 65 år. 

Køb fisketegn 

Bemærk at der ikke kræves fisketegn, når det gælder fiskeri i Aalborg Kommunes lukkede søer.

Er du i tvivl om, hvorvidt en bestemt sø er at betragte som en lukket sø, kan du altid kontakte Byer og Natur for en sikker afklaring, inden din fisketur.

Ferskvand

I princippet er der altid frit fiskeri i ferskvand, når området er Aalborg Kommunes ejendom, dog med visse undtagelser. Det interaktive kort viser de åstrækninger og fiskepladser ved kommunens søer, hvor du kan fiske frit.

Af hensyn til fuglelivet er det ikke tilladt at fiske fra kajakflydering fra ferske fiskevande, søer, kridt- og lergrave i Aalborg Kommune.

Saltvand

Der er altid frit fiskeri i saltvand, når området er ejet af Aalborg Kommune. Det interaktive kort viser kystpladser som er særligt velegnede til fiskeri efter havørred og rejefiskeri for børnefamilier.

Lovlig adgang

Vær altid opmærksom på, at du i størst muligt omfang skal benytte tilgængelige stier og veje for at komme til kommunens fiskepladser og fiskestrækninger. Du må aldrig passere privatejede hegnede og dyrkede arealer for at komme til pladserne.

Kort over frie fiskepladser

Ved at klikke på de enkelte piktogrammer kan du få detaljerede oplysninger frem om den enkelte frie fiskeplads eller strækning.

Åbn stort kort i nyt vindue

Fredningsbælter og fredningstider

For at sikre at et tilstrækkeligt stort antal fisk kan gennemføre gydningen uhindret, og dermed sikre den kommende generation, er der indført fredningsbælter. Fredningsbælter kan forekomme ved udløb af åer, bække og indsnævringer i fjorde. Lyst- og garnfiskeri må derfor ikke finde sted nærmere end 500 meter fra udløb af åer, bække og indsnævringer i hav eller fjord.

Når vandløbets udmunding er mindre end 2 meter bred, gælder reglen om fredningsbælte kun fra 16. september til 15. marts. Der kan dog være fastsat særlige regler om fredningsbælter ud for enkelte vandløb.

I vandløbene er det forbudt at fiske inden for en afstand af 50 meter fra indgangen til eller udgangen fra kunstige fiskepassager samt i selve passagen.

Læs mere om fredningsbælter og fredningstider på Fiskeristyrelsens hjemmeside

Spørgsmål og kommentarer

Har du spørgsmål om fiskeri og frie fiskepladser i Aalborg Kommune:

Skriv til Morten Hertz
Del indhold

Selvbetjening