Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside

Retningslinjer for Kulturpuljen

Læs her om Aalborg Kommunes kriterier for tildeling af projektmidler via Kulturpuljen.

Information til ansøgere

Ansøgninger om støtte til og med 20.000 kr. behandles løbende, og du/I kan forvente svar indenfor ca.to – tre uger.

Ansøgninger på over 20.000 kr. behandles en gang om året med ansøgningsfrist den 1. oktober. Det forudsættes at de projekter der søges om støtte til afvikles efter årsskiftet. Er der midler tilbage i puljen efter denne ansøgningsfrist, åbnes der for endnu en ansøgningsrunde med frist den 1. april.

Der kan maksimalt søges om støtte til 75% af omkostningerne til et projekt der ansøger om over 20.000 kr. i støtte og maksimalt støtte til 90 % af omkostningerne til et projekt der ansøger om 20.000 kr. eller derunder.

Kulturpuljen skal muliggøre støtte til:

  • spontane og midlertidige kulturaktiviteter
  • planlagte kulturarrangementer
  • større udviklingsprojekter og -forløb på kulturområdet
  • kulturinstitutioner, -foreninger og -aktører
  • Internationale kulturaktiviteter
Print alle punkter

Del indhold

Præsentationsmateriale

Byvåben (logo) kan downloades fra:

Aalborg Kommunes designguide